Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miłować ludzką miłość

Miłować ludzką miłość to kolejny tom nurtu naukowego serii Teologia ciała. Tym razem prezentujemy – jak głosi podtytuł – dziedzictwo myśli Jana Pawła II i małżeństwie i rodzinie.

Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, red. L. Melina, S. Grygiel, tłum. K. Halat, J. Skoczylas, Centrum Myśłi Jana Pawłą II, Warszawa 2010.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – pisał Jan Paweł II w otwierające jego pontyfikat encyklice Redemptor homini. W Przekroczyć próg nadziei natomiast wyznał: „Jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką miłość. […] Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz «pięknej miłości». Bo miłość jest piękna”.

W tym świetle staje się zrozumiałym, dlaczego papież tak wiele i tak sugestywnie nauczał o ludzkiej miłości. Przekonuje o tym tom Miłować ludzką miłość. Stanowi on zbiór artykułów rzetelnie prezentujących nauczanie papieża na temat małżeństwa i rodziny.

To najbardziej aktualne odczytanie, z punktu widzenia różnych dziedzin nauki i kręgów kulturowych, papieskiego przesłania o fenomenie ludzkiej miłości, relacjach między mężczyzną i kobietą, płodności i otwartości na życie. Wśród autorów: Angelo Scola, Jean Maria Lustiger, Giovanni Reale, Tadeusz Styczeń. Wytrawna lektura dla tych, którzy chcą odkryć piękno miłości i uczynić ją prawdziwie piękną w swoim życiu.

Jan Paweł II dobrze wiedział, że starania, by uczynić miłość naprawdę „piękną”, powinny być zakorzenione w cierpliwym poszukiwaniu prawdy: prawdy zapisanej w sercu każdej osoby jako wewnętrzne wezwanie do złożenia daru z samego siebie i ukazującej się w pełni w Chrystusie – Tym, który jedyny objawia człowiekowi człowieka i wskazuje mu jego najwyższe powołanie. […] Wizje i metody nauczane przez Jana Pawła II okazały się […] żywe, bogate i prorocze, zdolne inspirować nowe badania filozoficzne i teologiczne, być zachętą do odpowiedniego do nich duszpasterstwa, dotykać ludzkiego życia i przekształcać je, udowadniając tym samym, że chrześcijaństwo w żaden sposób nie zubaża ludzkiej miłości, lecz po stokroć ją ubogaca.

ze Słowa wstępnego

 

 

Jan Paweł II mógł odważyć się na nauczanie o miłości, bo sam najgłębiej ją miłował i był jej konsekwentnym świadkiem. To jego nauczanie trzeba zgłębiać ciągle na nowo. Pomaga w tym i treść, i struktura niniejszego tomu. Znamienici autorzy są spolegliwymi przewodnikami po niezliczonych drogach ludzkiej miłości, odkrywanych i opisywanych przez Papieża. Dostarczają kluczy do zrozumienia bogatego dziedzictwa jego myśli. W trudnej wspinaczce na szczyty miłowania wskazują czytelnikowi szlak wyznaczony przez Mistrza.

prof. Aniela Dylus (UKSW)

 

Każdy opis miłości, jeżeli ma być prawdziwy, musi znajdować odzwierciedlenie w ludzkim doświadczeniu. Stąd zasługą autorów książki Miłować ludzką miłość jest podjęcie próby uporządkowania bogatego dziedzictwa Jana Pawła II poświęconego miłości w ścisłym powiązaniu życia i myśli, ciała i słowa. Refleksja łączy się tu z odniesieniami do życia i pracy duszpasterskiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Ta publikacja to znakomity podręcznik do studiowania problematyki małżeństwa i rodziny w nauczaniu polskiego Papieża.

Józef Augustyn SJ

Publikacja dostępna w SKLEPIE ONLINE.

Opublikowano 30/03/2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii