Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WOLONTARIAT

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Wolontariuszem Centrum Myśli Jana Pawła II możesz zostać w każdej chwili. Wspólną przygodę zaczniemy od rozmowy wstępnej, podczas której ułożymy plan współpracy.

Napisz do koordynatora wolontariatu: wolontariat@centrumjp2.pl

Zdjęcie wolontariuszy

Zgłoś się na wolontariat

Zdjęcie dłoni

bieżące rekrutacje

wolontariat stypendialny

dokumenty