Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH

Instytut prowadzi projekty analityczne i badawcze, które czerpią bogactwo i głębię z myśli Jana Pawła II. Współpracując z nieustannie poszerzającą się siecią ekspertów, członkowie IBN analizują kwestie, które interesowały Jana Pawła II. Stawiamy sobie za cel przeniknięcie do rzeczywistości społecznej i politycznej wartości promowanych przez Jana Pawła II.

Działania naukowe Centrum Myśli Jana Pawła II

  • Kształtowanie nowego pokolenia w duchu integralnego przywództwa Jana Pawła II
  • Analizowanie życia społecznego z perspektywy antropologii Karola Wojtyły
  • Popularyzowanie myśli Jana Pawła II na gruncie gospodarki, biznesu i polityki
  •  Prowadzenie twórczego dialogu ludzi różnych kultur, religii i światopoglądów
  • Współpraca ze światowej sławy znawcami i kontynuatorami nauczania Karola Wojtyły
  • Skupienie w jednym miejscu ekspertów wielu dyscyplin naukowych: filozofii, antropologii, politologii, socjologii, prawa, teologii, historii, a także nauk ścisłych
  • Organizowanie seminariów, konwersatoriów, konferencji, programów naukowych dla studentów i doktorantów

Zespół naukowy

Przywództwo

Hasło odpowiedzialności za siebie i świat było jednym z apeli Jana Pawła II skierowanych przede wszystkim do młodzieży. Dlatego koncentrujemy nasze działania na budowaniu programów opartych na przywództwie.

Prowadzimy interdyscyplinarny program spotkań eksperckich „Karol Wojtyła Fellowship”, który przyciąga najlepszych studentów i doktorantów. Studentów zapraszamy do czytania książek autorstwa Jana Pawła II oraz tych, które były częścią jego intelektualnej formacji. Przybliżamy im „teologiczną bombę” teologii ciała, m.in. poprzez międzynarodowe sympozjum „Formed for Love” w St Patrick’s Church Conference Centre w Londynie oraz nowoczesne kursy online. W ramach Central European Summer School, poświęconej zagadnieniu „Integral Leadership”, inspirujemy do zaangażowania społecznego i tworzenia wspólnoty liderów, która będzie świadomie i mądrze budować. Nasze programy gromadzą uczestników z całego świata, od RPA po Hongkong.

Dialog

Podejmując wizję dialogu jako cennego narzędzia rozwoju tak całego społeczeństwa, jak i poszczególnych osób, widzimy swoją rolę jako  mediatora dialogu społecznego, zaangażowanego w tworzenie przestrzeni szczerego spotkania na każdym poziomie życia społecznego. Wśród wielu organizowanych przez nas spotkań szczególną rolę pełni projekt „Dziedziniec Dialogu”, inspirowany zapoczątkowanym przez Benedykta XVI „Dziedzińcem Pogan”. Tym projektem stworzyliśmy przestrzeń spotkania ponad podziałami, której głównym celem jest wzajemne uczenie się siebie. Naszymi gośćmi byli między innymi: William Cavanauch, Rémi Brague, Rocco Buttiglione, Rusty Ronald Reno, John Milbank czy John Finnis.

Opublikowano 11.04.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.