Stypendia

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.


Napis Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy. Nauka, sport, sztuka, działania społeczne, uczniowie, studenci. www.centrumjp2.pl/stypednia. Logotypy: Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego, Logo Typendiów miasta sytoołeczneg Warszawy imienia Jana Pawła II, logo: Zakochaj się w Warszawie. Na zdjęciu młoda szatynka.


O stypendiach

Centrum Myśli Jana Pawła II jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Siostry bliźniaczki w strojach karate na tle mostu świętokrzyskiego w Warszawie

Dla stypendysty

Zobacz w jakich programach mogą uczestniczyć stypendyści.

szatynka na tle Warszawy

Wyniki rekrutacji 2020/2021

Sprawdź czy otrzymałeś Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

zdjęcie młodego chłopaka