Stypendia

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.


O stypendiach

Centrum Myśli Jana Pawła II jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Jak zostać stypendystą

Poznaj kryteria przyznawania stypendium i dowiedz się, jakie dokumenty należy przygotować.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Zanim do nas zadzwonisz, zapoznaj się z tymi informacjami.


Wypełnij wniosek

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym.

Dla stypendysty

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program rozwijający wiedzę i talenty młodych ludzi.