Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

JAK APLIKOWAĆ ?

Przed przystąpieniem do składania wniosku sprawdź czy spełniasz kryteria formalne:

Infografika z informacjami o stypendiach.
Infografika stypendia

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania, zapoznaj się najpierw ze szczegółowymi kryteriami oceny oraz wymaganymi dokumentami w sekcji Kto może aplikować.

Rejestracja/logowanie na stronie www.stypendia.um.warszawa.pl

Ważne: W elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się osoba wnioskująca o stypendium (nie zawsze jest to kandydat!), a więc:

  • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
  • rodzic, opiekun prawny lub faktyczny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki
  • dyrektor szkoły lub rektor szkoły wyższej
  • każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium

Po zalogowaniu na stronie stronie um.warszawa.pl/stypendia wybierz z dostępnych programów stypendialnych Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (przycisk „więcej”).

Kategoria dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2023/2024

Wniosek o stypendium wypełniamy, czytając uważnie wszystkie komentarze do poszczególnych pól. Do wniosku wymagane jest dołączenie odpowiednich załączników w formie elektronicznej.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt przez formularz.

W przypadku problemów technicznych z systemem prosimy o kontakt z pomocą techniczną: esdospomoc@centrumjp2.pl (w wiadomości należy dołączyć zrzuty ekranu obrazujące problem).

Przed rejestracją uzupełnionego wniosku należy sprawdzić czy wszystkie pola się zapisały. Po zarejestrowaniu wniosku nie będzie już możliwości jego edycji.

W przypadku składania wniosku z użyciem podpisu elektronicznego nie jest wymagany wydruk wniosku. Należy wówczas pobrać wniosek i podpisać korzystając z:

a następnie podpisany elektronicznie wniosek pobrać i zapisać w formacie pdf.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy:

  • załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy
  • lub za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II).

Wniosek papierowy (bez załączników!) w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku należy:

  • złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00)
  • lub przesłać listem poleconym pod adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa*.

* Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Centrum Myśli Jana Pawła II.

Potwierdzeniem wpłynięcia wniosku do Centrum jest mail otrzymany za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Status wniosku będzie widoczny także po zalogowaniu do systemu w zakładce Moje wnioski.

Uwaga: Wnioski niepodpisane lub złożone po terminie nie są rozpatrywane!

Złożone wnioski o stypendium są sukcesywnie analizowane pod względem formalnym. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał braki, osoba wnioskująca o stypendium zostanie poproszona o ich uzupełnienie. Informacja o wyniku oceny formalnej oraz ewentualnych brakach zostanie przesłana w komunikacie mailowym otrzymanym za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Status wniosku oraz komentarz do oceny będą widoczne także po zalogowaniu do systemu w zakładce Moje wnioski (sekcja komentarze w podglądzie wniosku).

Ważne: Termin na uzupełnienie braków formalnych jest ograniczony i nieprzekraczalny. Wnioski niekompletne, których braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.