Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

JAK APLIKOWAĆ ?

Przed przystąpieniem do składania wniosku sprawdź czy spełniasz kryteria formalne:

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zapoznaj się najpierw ze szczegółowymi kryteriami oceny oraz wymaganymi dokumentami w sekcji Kto może aplikować.

Rejestracja/logowanie na stronie www.stypendia.um.warszawa.pl

Ważne: W elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się osoba wnioskująca o stypendium (nie zawsze jest to kandydat!), a więc:

  • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
  • rodzic, opiekun prawny lub faktyczny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki
  • dyrektor szkoły lub rektor szkoły wyższej do której uczęszcza kandydat/ka
  • każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium

Po zalogowaniu na stronie stronie um.warszawa.pl/stypendia wybierz z dostępnych programów stypendialnych Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (przycisk „więcej”). Pamiętaj, że rekrutacja ma określone terminy. Po zakończeniu okresu rekrutacji nie ma możliwości złożenia wniosku ani specjalnego odblokowania.

Kategoria dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2024/2025. Oznacza to, że absolwent klasy IV szkoły podstawowej wybiera kategorię uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej.

Podczas wypełniania wniosku o stypendium zwróć uwagę na instrukcje i komentarze. Wszystkie wymagane dokumenty załącz w formie skanów.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt przez formularz.

Jeżeli napotkasz jakieś problemy techniczne związane z systemem skontaktuj się z naszą pomocą techniczną esdospomoc@centrumjp2.pl

Przed rejestracją uzupełnionego wniosku sprawdź czy wszystkie pola się zapisały. Po zarejestrowaniu wniosku nie będzie już możliwości edycji bez wsparcia Działu stypendialno-edukacyjnego.

W przypadku składania wniosku z użyciem podpisu elektronicznego nie jest wymagany wydruk wniosku. Pobierz wniosek i podpisz go korzystając z:

a następnie podpisany elektronicznie wniosek pobierz w formacie pdf.

Wniosek z podpisem elektronicznym:

  • załącz bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy
  • lub za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II).

Papierowy wydruk wniosku (bez załączników!) w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

  • złoż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00)
  • lub prześlij listem poleconym pod adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa*.

* Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpłynięcia podpisanego wniosku do Centrum Myśli Jana Pawła II.

W momencie potwierdzenia wpływu wniosku do Centrum przez pracownika otrzymasz wiadomość email z potwierdzeniem. Status wniosku możesz również sprawdzić w systemie w zakładce moje wnioski.

Uwaga: Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy  wnioski niepodpisane lub złożone po terminie nie są rozpatrywane!

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Centrum są sprawdzane po względem formalnym. Jeżeli wniosek będzie zawierał braki w dokumentacji, wtedy zostanie wysłany mail z prośbą o uzupełnienie wniosku. Również o wyniku oceny formalnej dowiesz się z wiadomości mailowej. Pamiętaj, że status wniosku oraz wynik oceny zawsze możesz sprawdzić w systemie ESdOS w zakładce Moje Wnioski.

Ważne: Termin na uzupełnienie braków formalnych jest ograniczony i nieprzekraczalny. Jedynie w wyjątkowych przypadkach możesz zwrócić się o zmianę terminu. Jednak przedłużenie może wynosić maksymalnie 1-2 dni. Wnioski niekompletne, których braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Pamiętaj też o dokładnym przeczytaniu informacji od sprawdzającego.

Uzupełnienie wniosku nie wymaga złożenia nowego wniosku ani ponownego podpisu.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.