Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

POKOLĘDZIE

PoKolędzie JP2, to inicjatywa w ramach której zapraszamy zespoły muzyczne, chóry i schole do wspólnego kolędowania z potrzebującymi rokrocznie w okresie bożonarodzeniowym.
Organizując spotkania kolędowe wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury, chcemy promować polską tradycję kolędowania oraz solidarność społeczną. Kolędnicy wraz  z wolontariuszami Inkubatora Miłosierdzia odwiedzają między innymi domy pomocy społecznej, kluby seniora, areszty, hospicja domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze, dzieląc się z ich mieszkańcami śpiewem oraz radością Bożego Narodzenia. 

W tegorocznej edycji skupiliśmy się na placówkach w Warszawie i okolicach, które razem z chórami, scholami, zespołami odwiedzili wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia pełniący rolę animatora
i organizatora spotkania kolędowego w konkretnym miejscu. Udało się zorganizować spotkania
w formule stacjonarnej oraz w formule hybrydowej, była dostosowywana elastycznie do aktualnych obostrzeń pandemicznych oraz stanu zdrowia kolędników oraz podopiecznych. Bardzo zależało nam, abyśmy mogli się spotkać w bezpiecznej dla każdego formule i kolędować razem.

Idea

Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość?
Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu,
wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”

List do dzieci „Tra pochi giorno” z 13 grudnia 1994 r.

Wspólne kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Chcemy ją pielęgnować, ponieważ poprzez śpiew wychodzimy poza siebie i robimy coś razem, a dzięki temu otwieramy się drugiego człowieka. Co ważne, tworzymy także wspólnotę, która współdzieli radość nie tylko ze śpiewania, ale i głębokiego przeżywania tych jakże wyjątkowych Świąt – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i dodaje – Nasze PoKolędzie JP2 to rzeczywiste nawiązanie do kultury wolnego miejsca przy wigilijnym stole. My jednak nie tyle czekamy na przybysza, ale sami idziemy do innych niosąc w sobie przesłanie miłości. Bo o niej przede wszystkim jest ta akcja. Zainspirowani słowami Jana Pawła II [1] chcemy, aby miłość dotarła do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują, a zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

PoKolędzie JP2 jest przede wszystkim spotkaniem. Czasem, poświęceniem swojej uwagi, troski, poczuciem więzi. Jest przestrzenią, którą staramy się stworzyć w miejscach, w których brak spotkania potrafi być najbardziej odczuwalny – w domach dziecka, hospicjach, aresztach, szpitalach i wielu innych. Do udziału zaproszone są zespoły: od profesjonalnych chórów, poprzez schole przy parafiach, po muzykujące grupy przyjaciół, współpracowników i amatorów z całej Polski.

,,PoKolędzie JP2 w niezwykły sposób przełamuje bariery
i zwraca uwagę na ludzi na co dzień zapomnianych.

To nie tylko szereg koncertów kolędowych,
ale przede wszystkim wyjście do drugiego człowieka’’ ~ Olga

Gdzie kolędujemy?

Kolędnicy odwiedzają między innymi hospicja, areszty, szpitale i domy dziecka. Najbardziej zależy nam na dotarciu miejsc w Warszawie oraz okolicach. Miejsca razem z zespołami odwiedzać będą wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia, pełniący rolę animatora oraz organizatora na miejscu.

Nie zapomnieliśmy jednak o naszych przyjaciołach z całej Polski i świata! Każdy, kto czuje potrzebę niesienia kolędy w miejsca, gdzie dostęp do kultury jest utrudniony może włączyć się i współtworzyć  z nami PoKolędzie JP2. Przygotowaliśmy śpiewnik i plakat do druku, które można pobrać w materiałach i wykorzystać do organizacji spotkania, będą udostępnione podczas trwania edycji.

Historia

PoKolędzie JP2 to projekt służący integracji społecznej zainicjowany w 2013 r. przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II.

W poprzednich edycjach akcji uczestniczyło kilka tysięcy osób – kolędników oraz pacjentów, pensjonariuszy, wychowanków, penitencjariuszy – wszystkich tych, którzy na co dzień przebywają w miejscach, gdzie docierają kolędnicy PoKolędzia JP2.  W roku 2021, z powodu pandemii, organizatorzy musieli zrezygnować z organizacji. Formuła spotkań w roku 2022  różniła się  nieco od poprzednich edycji i była dostosowana do aktualnych obostrzeń pandemicznych.  Sprawdziliśmy, że spotkania kolędowe można organizować w różnej formule. Najpiękniejsze jest zawsze spotkanie na żywo, obecność podczas kolędowania, wspólne kultywowanie tej pięknej polskiej tradycji. Nie wszędzie jednak mogliśmy być osobiście, ale wtedy korzystaliśmy z formuły hybrydowej, online, czy wysyłaliśmy nagranie kolęd przygotowane przez Chór Centrum Myśli JP2. To dawało promyk radości! Z radosnym śpiewem docieraliśmy m.in. do domów pomocy społecznej, aresztów, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dziennych ośrodków dla seniorów, doświadczając jak dużo dobra daje wspólne kolędowanie

Poprzednie edycje w liczbach

  • Ponad 100 zespołów (chórów, scholi, grup kolędowych)
  • Ponad 2000 kolędników – wolontariuszy
  • Odbyło się ponad 150 spotkań kolędowych
  • W ponad 30 miejscowościach, m.in. Warszawa, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Kraków, Białystok, Gdynia, Opole, Otwock, Józefów, Milanówek, Pruszków, Serock, Poręba, Drewnica, Brańszczyk, Brwinów, Chodów, Kamionek, Popowo, Pruszyn, Sadowa, Wiązowna, Wołomin, Wołyńce, Zawiercie, Ząbki.

[1] Jan Paweł II, List do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994: Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…) Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”

Galeria

ZAPYTAJ NAS

Znasz miejsce, które powinniśmy odwiedzić z kolędą? A może razem z z zespołem, z przyjaciółmi chcesz dołączyć do kolędników i kolędować z nami w roku 2024?

Opublikowano 11.04.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II