Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Przed przystąpieniem do składania wniosku sprawdź czy spełniasz kryteria formalne:

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania zapoznaj się ze szczegółowymi kryteriami oceny oraz wymaganymi dokumentami w ramach rekrutacji we wszystkich trzech obszarach: