Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

ZESPÓŁ

Michał Senk

MICHAŁ SENK

Dyrektor

Anna Olesiak fot

ANNA OLESIAK

Zastępca dyrektora

Danuta Rogala

Główna księgowa

DZIAŁ STYPENDIALNO-EDUKACYJNY

URSZULA SILWON-BUBLEJ

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

ALEKSANDRA JĘDRYCHOWSKA

Zastępczyni kierownika działu stypendialno-edukacyjnego

BARTŁOMIEJ MIĄSKO

Specjalista ds. stypendiów

JOANNA MRUK

Koordynatorka ds. wolontariatu

DR MARTA KRÓL

Specjalistka ds. projektów edukacyjnych

INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH

DR BARTOSZ WIECZOREK

Kierownik Instytutu Badań Naukowych

MARZENA ZIELONKA

Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

DZIAŁ ZASOBÓW CYFROWYCH

PIOTR STRASZ

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

IGNACY MASNY

Starszy specjalista ds. zasobów cyfrowych

ANNA KRZYCZKOWSKA

Specjalista ds. informacji naukowej

CHÓR CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

JAKUB SIEKIERZYŃSKI

Dyrgent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

MATEUSZ TOMA

Kierownik Działu Upowszechniania

MARCIN NOWAK

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

GRZEGORZ KASKA

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

KATARZYNA LEMAŃSKA

Dyrektorka Festiwalu Nowe Epifanie

DZIAŁ KOMUNIKACJI

AGATA MADAJ

p.o. Kierowniczki Działu Komunikacji / Rzeczniczki prasowej

MONIKA WOŹNIAK

Starsza specjalistka ds. komunikacji

JULIA ANDRUSZKO

Specjalistka ds. komunikacji i budowy marki

WIOLETTA MILEJ

Starsza specjalistka ds. komunikacji biznesowej

ANNA PŁAWECKA

Specjalistka ds. komunikacji

JOANNA KORZENIEWSKA

Kierowniczka Działu Komunikacji / Rzeczniczka prasowa

DOMINIKA LALAK

Specjalistka ds. komunikacji

DZIAŁ ADMINISTRACJI

ELŻBIETA TROCHIMIAK-MAREK

Kierownik Działu Administracji

JULIA BARAŃCZUK

Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej

JUSTYNA ŻMIJEWSKA

Starszy specjalista ds. administracji

JAGODA KRZYMIŃSKA

Specjalistka ds. prawno-administracyjnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

URSZULA RASTAWIECKA

Specjalista ds. księgowości

SYLWIA BORKOWSKA

Specjalista ds. księgowości

KADRY I PŁACE

ELŻBIETA SZYMANIK

Specjalista ds. kadr i płac

DZIAŁ IT

TOMASZ ROMANOWSKI

Starszy specjalista ds. IT

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.