Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

ZESPÓŁ

MICHAŁ SENK

Dyrektor

ANNA OLESIAK

Zastępca dyrektora

ANNA OKAPIEC

Główna księgowa

DZIAŁ STYPENDIALNO-EDUKACYJNY

URSZULA SILWON-BUBLEJ

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

KACPER ANDRUSZCZAK

Koordynator wolontariatu

BARTŁOMIEJ MIĄSKO

Specjalista ds. stypendiów

ALEKSANDRA JĘDRYCHOWSKA

Specjalistka ds. projektów edukacyjnych

DOROTA CZAJKOWSKA

Specjalista ds. projektów edukacyjnych / koordynator wolontariatu

JUSTYNA SŁOWIŃSKA-ZARYMBSKA

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH

DR BARTOSZ WIECZOREK

p.o Kierownika Instytutu Badań Naukowych

MARZENA ZIELONKA

Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

DZIAŁ ZASOBÓW CYFROWYCH

PIOTR STRASZ

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

ANNA KRZYCZKOWSKA

Specjalista ds. informacji naukowej

IGNACY MASNY

Specjalista ds. zasobów cyfrowych

CHÓR CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

JAKUB SIEKIERZYŃSKI

Dyrgent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

MATEUSZ TOMA

Kierownik Działu Upowszechniania

MARCIN NOWAK

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

GRZEGORZ KASKA

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

DZIAŁ KOMUNIKACJI

AGATA MADAJ

p.o. Kierowniczki Działu Komunikacji / Rzeczniczki prasowej

KATARZYNA LEMAŃSKA

Starsza specjalistka ds. komunikacji i budowy marki

ANNA PŁAWECKA

Specjalistka ds. komunikacji

WIOLETTA MILEJ

Starsza specjalistka ds. komunikacji biznesowej

JOANNA KORZENIEWSKA

Kierowniczka Działu Komunikacji / Rzeczniczka prasowa

DOMINIKA LALAK

Specjalistka ds. komunikacji

DZIAŁ ADMINISTRACJI

ELŻBIETA TROCHIMIAK-MAREK

Kierownik Działu Administracji

MAGDA KĘDZIERA

Starszy specjalista ds. administracji Inspektor ochrony danych

JUSTYNA ŻMIJEWSKA

Starszy specjalista ds. administracji

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

URSZULA RASTAWIECKA

Specjalista ds. księgowości

SYLWIA BORKOWSKA

Specjalista ds. księgowości

KADRY I PŁACE

ELŻBIETA SZYMANIK

Specjalista ds. kadr i płac

DZIAŁ IT

TOMASZ ROMANOWSKI

Starszy specjalista ds. IT