Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PATRONATY CENTRUM

Centrum Myśli Jana Pawła II udziela patronatu wydarzeniom i inicjatywom, które są związane z osobą, myślą lub dziedzictwem Jana Pawła II, w szczególności w obszarach kultury, nauki, edukacji, dialogu, oraz zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Aby ubiegać się o patronat Centrum Myśli Jana Pawła II należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz i przesłać go na adres patronaty@centrumjp2.pl.

Patronaty te nie mają charakteru medialnego. Informujemy także, że w ramach świadczeń patronackich nie przekazujemy wsparcia finansowego.