Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Artykuły

Sebastian Duda

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda…

Monika Maria Brzezińska

Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska…

dr Bartosz Wieczorek

W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek…

Dr Bartosz Wieczorek

Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii…

dr Bartosz Wieczorek

Miłość jest istotą przykazań zawartych w Dekalogu, o którym mówił Jan Paweł II swoim rodakom – pisze dr Bartosz Wieczorek…

Dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW

Komentarz dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej…

dr hab. Paweł Skibiński

Komentarz dr hab. Pawła Skibińskiegp do encykliki „Laborem Exercens”…