Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wielowyznaniowa Warszawa

Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy. W ramach tych spotkań podejmowane są wieloreligijne inicjatywy, takie jak apel o wsparcie dla potrzebujących i miejska zbiórka przeprowadzona w roku 2021. Wspieramy także Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy w codziennych relacjach z mniejszościami wyznaniowymi.

W 2022 roku wspólnie z m.st. Warszawa opublikowaliśmy informator o mniejszościach religijnych: „Warszawa wielu wyznań”. Informator ma na celu przybliżeniu nie tylko urzędnikom, lecz także lekarzom w miejskich szpitalach oraz mieszkańcom zwyczaje mniejszości wyznaniowych, ich kulturę, święta, regulacje wyznaniowe i prawne. Działania Centrum Myśli Jana Pawła II mają na celu wzmocnienie integracji oraz pokazanie potencjału, jaki posiadają mieszkańcy stolicy z różnym zapleczem kulturowym i religijnym.  

Przeczytaj

Opublikowano 17.05.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II