Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WYNIKI

WYNIKI REKRUTACJI 2022/2023 DLA UCZNIÓW i STUDENTÓW

Poniżej znajduje się lista stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wyłonionych spośród uczniów i studentów warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni, która została opublikowana w 2022 roku: