Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PROGRAM
DLA STYPENDYSTÓW

Wszyscy stypendyści oraz absolwenci programu stypendialnego zaproszeni są do udziału w całorocznym programie edukacyjnym. Umożliwia on przede wszystkim jego uczestnikom rozwój, zapewnia możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań. Jest to jednak również doskonała okazja do integracji w gronie stypendystów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

WSZYSCY STYPENDYŚCI

SZKOŁA PODSTAWOWA I PONADPODSTAWOWA

NADCHODZĄCE SPOTKANIA

Program jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.