Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wezwani do miłości

Boskie znaczenie ludzkiej seksualności to zasadnicza treść katechez Jana Pawła II określanych jako teologia ciała – i jednocześnie poświęconej temu wielkiemu tematowi książki „Wezwani do miłości”, kolejnego tomu serii „Teologia ciała”.

Carl Anderson i José Granados, Wezwani do miłości. Wprowadzenie do teologii ciała Jana Pawła II, tłum. Michał Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011.

Carl Anderson i José Granados pochylają się nad papieską teologią ciała z wielką wrażliwością. Nierzadko poetyckim językiem, a jednocześnie przystępnie przybliżają czytelnikowi nauczanie papieża. Odwołują się przy tym zarówno do oficjalnych dokumentów papieskich, jak i do utworów poetyckich i scenicznych Karola Wojtyły oraz innych dzieł tradycji literackiej, filozoficznej i teologicznej.

Autorzy książki wyjaśniają, w jaki sposób ciało odsłania prawdę o Bogu i Jego dobroci, a także co mówi ono o kobiecie i mężczyźnie oraz ich powołaniu do miłości, która integruje całe życie człowieka. Jednocześnie przez trafne przykłady oddziałują na wyobraźnię i zachęcają do porównywania przyswajanych treści z własnymi doświadczeniami.

Warto więc sięgnąć po tę książkę ze względów nie tylko – i nie przede wszystkim – poznawczych, lecz także praktycznych: by na nowo odkryć, jak szczególnym blaskiem może lśnić wpisana w codzienność, a jednak niezwykła miłość mężczyzny i kobiety.

 

O AUTORACH

Carl Anderson (ur. 1951) – Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, założyciel oddziału Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (Rzym) przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Akademii Życia, konsultor Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu oraz Papieskiej Komisji „Iusticia et Pax”.

José Granados (ur. 1970) – duchowny, uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, profesor teologii i filozofii ciała w oddziale Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (Rzym) przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

 

 

Opublikowano 30/03/2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii