Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kobiety w Chrystusie

Jan Paweł II jako propagator feminizmu? Owszem! Ale feminizmu nowego, który głosi, że „kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, […] mają stawać się promotorkami «nowego feminizmu», który […] umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy […]” (encyklika Evangelium vitae, 99). Co to znaczy? Dowiedz się, sięgając po książkę „Kobiety w Chrystusie.

Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, red. M. M. Schumacher, tłum. M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008.

Kobiety w Chrystusie to kolejny tom – tym razem w nurcie naukowym – serii Teologia ciała. Jest to jedna z pierwszych (i, jak się wydaje, najlepsza z dotychczas wydanych) zbiorowych prac naukowych poświęconych nowemu feminizmowi inspirowanemu nauczaniem Jana Pawła II. Książka zdobyła duży rozgłos i uznanie w oczach krytyków. Składają się na nią niezwykle interesujące artykuły dotyczące m.in. problematyki kobiecości, płci biologicznej i społeczno-kulturowej, kwestii równości i różnicy między płciami, cielesności itp. Autorzy zbioru w nowatorski sposób łączą refleksję teologiczną, filozoficzną, społeczną i psychologiczną. Teksty opatrzone są cytatami odwołującymi się do poważnych prac filozoficznych i teologicznych: Jana Pawła II, Tomasza z Akwinu, Hansa Ursa von Balthasara, Kartezjusza i innych. Praca zawiera ponadto spis bibliograficzny, nieoceniony dla badaczy nowego feminizmu.

O autorce

Michele M. Schumacher (ur. 1964) – doktor teologii (tytuł uzyskany w John Paul II Institute w Waszyngtonie), wykładowca akademicki, autorka wielu artykułów poświęconych zagadnieniom antropologii teologicznej, chrześcijańskiemu feminizmowi i teologii dogmatycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Fryburskim w Szwajcarii. Matka czworga dzieci.

Mimo wszelkich naszych prób zrozumienia kobieta pozostaje głęboką i trwałą tajemnicą – której równa się jedynie tajemnica mężczyzny, a obydwie tkwią we wnętrzu obejmującej je tajemnicy Trójjedynego Boga. […] Nowy feminizm będzie się rozwijał i kwitł, w miarę jak będą się rozwijały i rozkwitały kobiety – zawsze i wszędzie we współpracy z mężczyznami – dla dobra wszystkich ludzi i dla promowania autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej kultury.

Michele M. Schumacher (z Przedmowy do wydania polskiego)

Z recenzji

 

Książka Kobiety w Chrystusie – kompetentne wprowadzenie do nowego feminizmu w duchu Jana Pawła II – jest bardzo cenną pozycją. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do przezwyciężenia płycizn, stereotypów i ideologicznego zacietrzewienia we współczesnej debacie o kobietach i feminizmie.

dr hab. Jarosław Kupczak OP

Kobiety w Chrystusie to pierwsza na polskim rynku tak bogata naukowa praca poświęcona nowemu feminizmowi, zakorzenionemu w teologii ciała Jana Pawła II. Z całą pewnością książka, która zyskała uznanie na rynku amerykańskim i francuskim, ma wartość absolutnie przełomową również w ojczyźnie papieża Polaka, gdzie kwestia roli kobiety w społeczeństwie i Kościele oraz współpracy kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia społecznego wymaga pogłębionej refleksji i ciągłego przekładania teorii na praktykę.

dr Aneta Gawkowska (ISNS UW)

W serii

Mężczyźni i kobiety są z raju

Przeczytaj także

encyklika Evangelium vitae

list apostolski Mulieris dignitatem

kobiety_spis tresci.pdf
czas zatrzymany.pdf – przeczytaj fragment
okecie.pdf – przeczytaj fragment

NAKŁAD WYCZERPANY.

Opublikowano 17/03/2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii