Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Nadaj kulturze nowy wymiar – szkolenia dla animatorów kultury

Chcesz pogłębić wiedzę o realizowaniu projektów kulturalnych i artystycznych oraz szukasz sposobów, jak dokonać zmian w otoczeniu lokalnym? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności liderskie i pracy w zespole?

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu dla animatorów kultury!

Podczas kilkudniowych warsztatów, we współpracy ze specjalistami i mentorami poznasz nowatorskie, nieszablonowe metody pracy animatora kultury, które będziesz mógł wykorzystać w praktyce. Zyskasz również kompetencje miękkie, które wzmocnią Twoją odwagę w działaniu.

Zgłoszenia do 26 października 2018!

Warsztaty odbędą się w dn. 14-18 listopada 2018 roku w Warszawie.

W programie:

  • szkolenie z zarządzania projektami kulturalnymi (artystycznymi) i pozyskiwania środków na ich realizację
  • warsztaty umiejętności liderskich oraz umiejętności pracy w zespole
  • warsztaty animacji kulturalnej
  • warsztaty rozwijające kreatywność
  • wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury
  • czas na wymianę poglądów i nieformalne dyskusje z osobami z całej Polski, które mają podobne cele, ale i wyzwania do Twoich
  • wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu w środowisku lokalnym

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 23.59 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego link.

Udział w warsztatach (nocleg, wyżywienie, udział w szkoleniach oraz dodatkowe atrakcje) jest bezpłatny.

Uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 roku życia z całej Polski, podejmujące działania na rzecz kultury w lokalnych społecznościach bądź zainteresowane takimi działaniami, w tym pracownicy lub osoby współpracujące z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami związanymi z kulturą. Do udziału w szkoleniu może zostać zakwalifikowana więcej niż jedna osoba związana z tym samym podmiotem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: jslowinska@centrumjp2.pl

Projekt realizowany w ramach zadania „Emisariusze JP2”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Opublikowano 03.10.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.