Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wykład kardynała Gerharda Müllera

Każdy człowiek jest osobą i pozostaje nią do końca swego życia. – kard. Gerhard Müller podczas spotkania w Centrum Myśli Jana Pawła II

W dniu 19 marca 2018 roku (poniedziałek) w Centrum Myśli Jana Pawła II odbyło się spotkanie, którego gościem był  kardynał Gerhard Müller – do 2017 roku następca kardynała Josepha Ratzingera na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary, były Biskup Ratyzbony i profesor na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Kardynał Müller wygłosił wykład pod tytułem „Person in Freiheit und Verantwortung” („Osoba w wolności i odpowiedzialności”).

Po przypomnieniu podstawowych zasad nauczania Kościoła nt. swobód i godności osoby ludzkiej jako pochodzących od Boga, kardynał przywołał Powszechną Deklarację Praw Człowieka, rozpoczynającą się od stwierdzenia, iż „wszyscy ludzie rodzą się wolni pod względem swej godności i praw”.

„Człowiek nie może być przedmiotem manipulacji politycznych czy ideologicznych, gdyż jest osobą nierozporządzalną, która swoją godność, wartość i praw wyprowadza z tworzącego go uzależnienia od Boga” – podkreślił kardynał.

Zwrócił następnie uwagę na istotną rolę Kościoła w obronie i wspieraniu wolności człowieka, ale rozumianej jako wolność niepozbawiona zasad i norm, aby człowiek nie był egoistą, pozbawionym skrupułów, demoralizującym samego siebie i innych. Zaznaczył, że „dopiero wtedy, gdy dostrzeżemy, że jesteśmy powołani do miłości, możemy w sposób właściwy i odpowiedzialny korzystać z wolności”.

Kardynał nawiązując do miejsca spotkania i patrona Centrum, złożył hołd św. Janowi Pawłowi II, przypominając, że żył w dwóch ciężkich systemach dyktatorskich XXI wieku, a jednak nie tylko nie stracił wiary, ale przeciwnie, stał się dla wszystkich przykładem, jak dawać świadectwo o wierze. „On nadal żyje w Chrystusie i pokazuje nam, jak w dzisiejszych trudnych czasach przeżywać wiarę” – powiedział na zakończenie kardynał Müller.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja.

Spotkanie w ramach cyklu „JP2 Memorial Lectures” zorganizowano wspólnie z  Fundacją Konrada Adenauera.

Opublikowano 22.03.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online