„Wolność nie została jeszcze stracona…”

okładka książki

Publikacja „Wolność nie została jeszcze stracona. Jan Paweł II o Powstaniu Warszawskim 1944” została przygotowana z okazji rocznicy największego zrywu zbrojnego przeciwko Niemcom w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej.

Trzon książki stanowią wypowiedzi papieża Jana Pawła II dotyczące tego wydarzenia, wybór zeznań uczestników walk oraz relacje świadków mordów na cywilnych mieszkańcach Warszawy i barbarzyńskiego niszczenia miasta. Wykorzystano fragmenty świadectw tego tragicznego, lecz zarazem bohaterskiego czasu zebranych w „Zapisach terroru. Warszawa”, wydaniu przygotowanym przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz korzystano również z działa autorstwa Normana Daviesa „Powstanie ‘44” opublikowanego przez Wydawnictwo Znak. Niezwykle cennym wyróżnikiem tej edycji są słowa Wandy Traczyk-Stawskiej pseud. Pączek i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej pseud. Grodzka – uczestniczek Powstania, stanowiące wprowadzenie do tego wydania.

Całość została wzbogacona materiałem fotograficznym z okresu walk powstańczych oraz burzenia Warszawy przez oddziały niemieckie. W publikacji wykorzystano zdjęcia z archiwum prywatnego Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej i Wandy Traczyk-Stawskiej, Centrum Myśli Jana Pawła II, Imperial War Museum, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Wikimedia Commons.

Publikacja jest dostępna online.

Dodano: