Program

31 maja, sobota

10.30 – 10.50 odtworzenie homilii Jana Pawła II odprawionej na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r.

10.50 – 11.00 odśpiewanie przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II „Veni Sancte Spiritus” Miłosza Bembinowa

11.00 – 11.05 symboliczne wypuszczenie w niebo gołębi

11.05 – 11.15 otwarcie Miasta Miłosierdzia

  • stoiska prezentacyjne organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się dobroczynnością
  • szkolenia i wykłady na temat filantropii i wolontariatu
  • projekcje filmowe i multimedialne
  • gry i zabawy dla dzieci

20.00 – 21.15 koncert zespołu „Voo Voo”

21.20 – 22.00 czuwanie modlitewne

Dodano: