Prelegenci konferencji „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”

Dr hab. Paweł Skibiński – historyk, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II, wykładowca UW, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, autor kilkunastu artykułów naukowych na temat pontyfikatu (najnowsze:  Kard. Karol Wojtyła a opozycja, IPN, „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)”, IPN, w druku; Jan Paweł II a komunizm., w: „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II)”, IPN, 2017).

Prof. Pablo Perez Lopez – historyk, szef departamentu historii najnowszej w Uniwersytecie Nawarry, znawca historii najnowszej Hiszpanii i Francji, naukowo podejmuje m.in. temat historycznych konsekwencji pierwszej dekady pontyfikatu Jana Pawła II.

Dr Andrzej Grajewski – historyk, pionier badań nad zamachem w 1981 r., przygotowujący rozprawę na temat polityki wschodniej Jana Pawła II.

Prof. Jan Żaryn – historyk XX w., wykładowca UKSW i autor jednej z dwu syntez dotyczących dziejów Kościoła w PRL (Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), 2003), znawca kontekstów polskich pontyfikatu Jana Pawła II, członek Rady Wydawniczej Pro Memoria kard. S. Wyszyńskiego pod auspicjami kard. K. Nycza i prymasa abp. W. Polaka.

O. Prof. Jan Mikrut SJ – historyk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, znawca dziejów Kościoła katolickiego w kontekście totalitaryzmów.

O. Joseph Rhito Mwaniki i o. Ajay Nelson D’Silva SJ , badacze z Kenii i Indii – historycy, znawcy dziejów najnowszych lokalnych kościołów, związani z Papieskim Uniwersytetem Gregoriański w Rzymie.

Ks. Prof. Tomasz Szyszka – misjolog, profesor UKSW, specjalista od Ameryki Południowej, znawca tematyki pontyfikatu w kontekście Ameryki Łacińskiej.

Dodano: