Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Poziom podstawowy 0 – 3

Dzieci, które urodziły się w 2005 roku – w roku śmierci Jana Pawła II, kończą teraz przedszkole i zaczynają edukację w szkole. Dzieci te nie miały okazji poznać Jana Pawła II za jego życia. Być może znają go z telewizji, z opowieści rodziców, możliwe, że nigdy wcześniej o nim nie słyszały. Kim dla nich jest starszy mężczyzna w białym ubraniu, papież, który lubił dzieci i miał z nimi świetny kontakt?

Projekt „Most. Każdy mały jest wielki”, realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II, skierowany jest właśnie do sześciolatków, dzieci urodzonych w roku śmierci Papieża.

Hasło projektu nawiązuje do dwóch idei. Pierwsza myśl – wyrażona w słowach „Każdy mały jest wielki” – odwołuje się do postaci Lolka, sześcioletniego Karola Wojtyły, który później został papieżem. Chcemy pokazać, że każde dziecko ma w sobie coś niezwykłego, wielkiego, potencjał, który warto odkryć. Dzieci mogą rozwinąć te zdolności, biorąc przykład z Karola Wojtyły, przyszłego Jana Pawła II.

Drugie przesłanie zawarte jest w symbolice mostu. Pontifex Maximus (budowniczy mostów) – tak oficjalnie tytułowano papieża we wczesnych wiekach, ponieważ miał on budować porozumienie między Kościołem i światem, między wiernymi i niebem. Już wtedy most oznaczał porozumienie i łączenie. Dla nas most stanowi symbol połączenia dziecięcej codzienności z wielkością, którą każde dziecko ma w sobie;  przejścia od dziecka – na pozór niczym się niewyróżniającego – do kogoś wielkiego. Konstruowanie mostu na placu Piłsudskiego w symboliczny sposób połączy też pokolenia: rodziców z ich dziećmi.

Poniżej znajduje się plik z konspektem oraz z kartami pracy, dzięki którym szkoły będą mogły przygotować dzieci w wieku wczesnoszkolnym na uroczystości związane z Janem Pawłem II, a także przybliżyć im postać Papieża Polaka. Dodatkowe załączniki do konspektu znajdują się na dole strony.

Scenariusze z konspektu ukierunkowane są głównie na uroczystości 2 kwietnia, które będą miały miejsce na pl. Piłsudskiego tego roku. Niemniej idea scenariuszy może być zrealizowana w każdym innym dniu roku szkolnego :).

Mamy nadzieję, że zamieszczone propozycje staną się inspiracją do jeszcze ciekawszych koncepcji edukacyjnych.

Załączniki