Opieka paliatywna

Komu pomagamy?

Działamy w ośrodku ZNZOZ „Caritas”. Pomagamy tutejszym pacjentom – osobom przewlekle chorym, starszym i niesamodzielnym, po ciężkich wypadkach, wylewach i udarach. W  większości są to pacjenci z pierwotną lub wtórną niepełnosprawnością ruchową, którzy często mają utrudniony kontakt z otoczeniem. Oddzielną grupę pacjentów stanowią chorzy, u których zdiagnozowano nowotwory.
Gdzie pomagamy?

ZNZOZ „Caritas” znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie. Wolontariusze mogą pomagać zarówno na oddziale hospicyjnym, jak i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Poszczególne części ośrodka dzielą się na męskie i kobiece.  Wolontariusz sam decyduje o swojej działalności – wybiera oddział, w którym chciałby pracować, i zakres wykonywanych czynności.

Czym się zajmujemy?

Wolontariusze przede wszystkim rozmawiają z pacjentami, udzielają im wsparcia i czytają prasę, co dla pensjonariuszy jest bardzo ważne. Można pracować bezpośrednio z pacjentem, towarzysząc mu w codziennych czynnościach, także higienicznych  (przewijanie, kąpiel i karmienie), lub pośrednio – pomagając w pracach administracyjnych i porządkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami: inkubator.paliatywna@centrumjp2.pl

Dodano: