Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Obchody rocznicy – kwesta

Według wstępnych danych 16.500 złotych zebrano dla Fundacji Żyć z choroba Parkinsona w czasie obchodów 2. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Przez dwa dni, 1 i 2 kwietnia warszawiacy, którzy przyszli na pl. Piłsudskiego oddać hołd Janowi Pawłowi II mogli wesprzeć fundację. Każdy z donatorów otrzymał jako podziękowanie znicz.

Głównym zadaniem Fundacji jest wyzwalanie aktywności w środowisku osób z chorobą Parkinsona poprzez rozwijanie grup samopomocowych i stowarzyszeń regionalnych. Pozwala to na zorganizowanie pomocy chorym, usprawnienie przepływu informacji, lepszej współpracy z lekarzami, korzystanie ze światowych osiągnięć w leczeniu choroby Parkinsona.

Opublikowano 12.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.