Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Dialogu: Sprawstwo polityczne

Debata

Miasto dialogu debata

Czy rozumiemy procesy polityczne toczące się wokół nas? Czy w naszym przekonaniu mamy dyspozycje, umiejętności i wewnętrzne możliwości, aby podejmować partycypację polityczną?

Zapraszamy do obejrzenia naszej debaty „Sprawstwo polityczne” w ramach projektu Miasto Dialogu.

O tym, czym jest i jak rozumieć sprawczość polityczną rozmawiali prof. Sylwia Sysko-Romańczuk z Politechniki Warszawskiej i prof. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Miasto dialogu” jest to wieloletnim projektem badawczym realizowanym we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Hasłem przewodnim projektu jest zaproponowana przez Jana Pawła II idea „miasto na miarę człowieka”, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców.

POWIĄZANE

Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Opublikowano 23.06.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II