Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Dialogu | debaty

Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Podejmujemy w nim refleksję nad wartością i jakością życia człowieka w mieście. Hasłem przewodnim jest zaproponowana przez Jana Pawła II idea „miasto na miarę człowieka”, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców. Oznacza więc potrzebę tworzenia takiej przestrzeni, w której każdy będzie czuł się gospodarzem współodpowiedzialnym za miasto, a nie jego anonimową częścią.

W najbliższych miesiącach poświęcamy uwagę zależnościom między różnymi formami ubóstwa a aktywnością i społecznym zaangażowaniem warszawiaków. Szczególnie interesuje nas ubóstwo ukryte, które narusza godność człowieka tj. uniemożliwia mu udział w kulturze i życiu społecznym, atomizuje, zamyka w świecie bez nadziei.  Te działania podsumujemy publikacją „Więzi społeczne w metropolii warszawskiej – case study budowania podmiotowości mieszkańców miasta”.

Od września do październik odbyły się cztery debaty z udziałem ekspertów:

Więcej o projekcie – jego etapach i zespole naukowym przeczytasz na stronie: https://www.centrumjp2.pl/nauka/miasto-dialogu/


WSPÓŁORGANIZATOR: Fundacja Konrada Adenauera

PARTNER: Redakcja „Międzymiastowo” portalu opinii Klubu Jagiellońskiego