Listy stypendialne (studenci)

Poniżej znajduje się lista studentów, którzy otrzymali Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

Wszyscy stypendyści zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia Stypendysty i dostarczenia do 15 listopada 2013 roku osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do kancelarii Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro. Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje zawieszenie wypłacania stypendium.

 

Listy stypendialne:

Przypominamy jednocześnie o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie stypendium na okres styczeń – czerwiec 2014 r. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć do 30 listopada 2013 r. Wnioski o przedłużenie stypendium dostępne będę są pod adresem: https://formularze.centrumjp2.pl/

Gratulujemy!

 ZAŁĄCZNIKI

Dodano: