Centrum Myśli Jana Pawła II to także szereg zrealizowanych i docenianych wystaw poświęconych Janowi Pawłowi II oraz najnowszej historii Polski.


Wystawy internetowe na Google Arts&Culture

Centrum Myśli Jana Pawła II jest partnerem międzynarodowego programu Google Arts&Culture, w ramach którego wybrane instytucje kulturalne z całego świata prezentują treści w formie cyfrowej. Na platformie Google obecnie dostępne są dwie wystawy przygotowane Centrum Myśli Jana Pawła II: „Wolność nie została jeszcze stracona…” opowiadająca o Powstaniu Warszawskim oraz „Karol Wojtyła. Narodziny” prezentująca biografię Jana Pawła II.

Wystawy dostępne są w języku polskim i angielskim.


Wystawa „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”

Z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało dla Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wystawę okolicznościową „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”.

Wystawa prezentuje wkład Jana Pawła II w międzynarodową politykę XX wieku, jego działania na rzecz idei wolności i suwerenności narodów. Na wystawie wyeksponowane zostały fragmenty wypowiedzi  Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Afryki, Ameryki Łacińskiej, krajów bloku wschodniego, jak również mszy w kościele na Zaspie w Gdańsku, czy przemówień w siedzibie UNESCO i Parlamentu Europejskiego. Cytatom towarzyszą krótkie teksty oraz grafiki poszerzające wypowiedzi o kontekst historyczny i geopolityczny, jak również archiwalne zdjęcia z papieskich wizyt i pielgrzymek.

Wystawa dostępna na stronie Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu.


Wystawa Karol Wojtyła. Narodziny”

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę biograficzną „Karol Wojtyła. Narodziny”. Ekspozycja zabiera zwiedzających w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa jest udostępniana nieodpłatnie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w formie „gotowej do druku”. Instytucje zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem plików „do druku” mogą skontaktować się z nami pod adresem narodzinyJP2@centrumjp2.pl.


Wystawa „Papież dialogu”

Wystawa przybliża koncepcję dialogu, którego orędownikiem był  Jan Paweł II. Zwiedzający może zobaczyć Jana Pawła II spotykającego się z przedstawicielami różnych grup społecznych oraz wyznawcami innych religii. Uzupełnieniem wystawy są inspirujące fragmenty
z nauczania Jana Pawła II na temat dialogu.

Wystawa udostępniona instytucjom zagranicznym w wersji angielskiej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Istnieje możliwość przygotowania innych wersji językowych dla jednostek podległych pod MSZ.


Wystawa „Jan Paweł II – człowiek z wolności”

„Jan Paweł II – człowiek z wolności” przedstawia Karola Wojtyłę, który ze świadka historii odradzającej się ojczyzny, przemienił się w jej kreatora. Wystawa pokazuje tego, który upominał się o wolność wewnętrzną każdego człowieka. Jednocześnie ekspozycja dotyka problemu wolności, próbując odpowiedzieć na pytanie, co znaczy „być wolnym” według Jana Pawła II.

Ekspozycja zaprezentowana w formie nowoczesnego, specjalnie zaprojektowanego pawilonu wystawienniczego, w którego czterech salach, poprzez ikonografię, instalacje oraz multimedia, zaprezentowane są dzieje Polski od momentu odzyskania niepodległości aż po czasy współczesne. Faktograficzną oś stanowiły najważniejsze momenty dziejowe Polski XX w., takie jak: odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, czasy komunizmu oraz jego upadek i odzyskanie pełnej suwerenności. Tak skonstruowaną ikonografię wypełniały treści osnute wokół czterech filarów merytorycznych: niepodległości, kultury, narodu oraz wolności. Przewodnikiem po tej historii oraz głównym narratorem jest Jan Paweł II. Uzupełnieniem wystawy była ekspozycja pomiędzy arkadami Centralnej Biblioteki Rolniczej. Ukryte między grafikami cytaty Jana Pawła II można było dostrzec jedynie przez specjalną lunetę umieszczoną na dachu pawilonu wystawy.

Ekspozycja zaprezentowana w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicą wyboru kardynała Wojtyły na papieża.

Wystawę można oglądać w internecie formie wirtualnego spaceru.


Wystawa “Papież Wolności”

Ekspozycja opowiada o inspirującym wpływie Papieża-Polaka na odzyskiwanie wolności przez narody Europy w latach 80. minionego stulecia. Wystawa „Papież składa się z 30 plansz ze zdjęciami Jana Pawła II z najważniejszych momentów jego długiego pontyfikatu oraz fragmentów najważniejszych wystąpień poświęconych sprawie wolności oraz innym kwestiom społecznym wygłoszonych w Parlamencie Europejskim, Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych i Sejmie. Wystawa zawiera również informacje o spotkaniach Jana Pawła II z najważniejszymi postaciami polityki minionych dziesięcioleci Vaclavem Havlem, Michaiłem Gorbaczowem, Tadeuszem Mazowieckim, Helmutem Kohlem, Jasirem Arafatem i Fidelem Castro. Na zdjęciach zobaczymy również robotników Stoczni Gdańskiej, Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matkę Teresę z Kalkuty ale i Jacka Nicholsona z wpiętym w klapę marynarki znaczkiem „Solidarności”.
Ekspozycja została zaprezentowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a także w Rzymie i Gdańsku.


Wystawa “Jan Paweł II. Źródła”

„Jan Paweł II. Źródła” to tytuł wystawy przygotowywanej przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w lipcu 2016 roku. Ekspozycję można było zobaczyć na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Celem wystawy  było upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski, pokazanie intelektualnego oraz  duchowego doświadczenia XX wieku, jak również promowanie historii Polski wśród osób, które pojawią się na Światowych Dniach Młodzieży.

Ekspozycja była prezentowana w specjalnie zaaranżowanym pawilonie, którego projekt powstał w pracowni Nizio Design International.

Obecnie wystawę można obejrzeć pod tym linkiem.


Wystawa “Korzenie wspólnego ducha Europy”

Wystawa „Korzenie wspólnego ducha – Jan Paweł II o Europie” powstała w 2018 roku na i była eksponowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Głównym celem ekspozycji było przypomnienie wizji Europy, jaką konsekwentnie przez cały swój pontyfikat głosił papież Jan Paweł II. Hasłem przewodnim, zaczerpniętym z nauczania Ojca Świętego, były słowa wypowiedziane w Gnieźnie 3 czerwca 1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”. Wystawa przygotowana została w językach krajów Unii Europejskiej oraz po łacinie i po grecku; przedstawia świętych patronów Europy oraz przytacza cytaty Jana Pawła II dotyczące tego kontynentu.

Wystawa organizowana była pod auspicjami prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, kard. Józefa Glempa oraz kard. Stanisława Dziwisza.

Obecnie wystawa jest eksponowana w Instytutach Polskich na całym świecie.