Centrum Myśli Jana Pawła II to także szereg zrealizowanych i docenianych wystaw poświęconych  Janowi Pawłowi oraz najnowszej historii Polski.

Wystawa „Jan Paweł II – człowiek z wolności”

„Jan Paweł II – człowiek z wolności” przedstawia Karola Wojtyłę, który ze świadka historii odradzającej się ojczyzny, przemienił się w jej kreatora. Wystawa pokazuje tego, który upominał się o wolność wewnętrzną każdego człowieka. Jednocześnie ekspozycja dotyka problemu wolności, próbując odpowiedzieć na pytanie, co znaczy „być wolnym” według Jana Pawła II.

Ekspozycja zaprezentowana w formie nowoczesnego, specjalnie zaprojektowanego pawilonu wystawienniczego, w którego czterech salach, poprzez ikonografię, instalacje oraz multimedia, zaprezentowane są dzieje Polski od momentu odzyskania niepodległości aż po czasy współczesne. Faktograficzną oś stanowiły najważniejsze momenty dziejowe Polski XX w., takie jak: odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, czasy komunizmu oraz jego upadek i odzyskanie pełnej suwerenności. Tak skonstruowaną ikonografię wypełniały treści osnute wokół czterech filarów merytorycznych: niepodległości, kultury, narodu oraz wolności. Przewodnikiem po tej historii oraz głównym narratorem jest Jan Paweł II. Uzupełnieniem wystawy była ekspozycja pomiędzy arkadami Centralnej Biblioteki Rolniczej. Ukryte między grafikami cytaty Jana Pawła II można było dostrzec jedynie przez specjalną lunetę umieszczoną na dachu pawilonu wystawy.

Ekspozycja zaprezentowana w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicą wyboru kardynała Wojtyły na papieża.

Wystawę można oglądać w internecie formie wirtualnego spaceru.

Wystawa Papież Wolności

Ekspozycja opowiada o inspirującym wpływie Papieża-Polaka na odzyskiwanie wolności przez narody Europy w latach 80. minionego stulecia. Wystawa „Papież składa się z 30 plansz ze zdjęciami Jana Pawła II z najważniejszych momentów jego długiego pontyfikatu oraz fragmentów najważniejszych wystąpień poświęconych sprawie wolności oraz innym kwestiom społecznym wygłoszonych w Parlamencie Europejskim, Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych i Sejmie. Wystawa zawiera również informacje o spotkaniach Jana Pawła II z najważniejszymi postaciami polityki minionych dziesięcioleci Vaclavem Havlem, Michaiłem Gorbaczowem, Tadeuszem Mazowieckim, Helmutem Kohlem, Jasirem Arafatem i Fidelem Castro. Na zdjęciach zobaczymy również robotników Stoczni Gdańskiej, Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matkę Teresę z Kalkuty ale i Jacka Nicholsona z wpiętym w klapę marynarki znaczkiem „Solidarności”.
Ekspozycja została zaprezentowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a także w Rzymie i Gdańsku.

Jan Paweł II. “Źródła”

„Jan Paweł II. Źródła” to tytuł wystawy przygotowywanej przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w lipcu 2016 roku. Ekspozycję można było zobaczyć na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Celem wystawy  było upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski, pokazanie intelektualnego oraz  duchowego doświadczenia XX wieku, jak również promowanie historii Polski wśród osób, które pojawią się na Światowych Dniach Młodzieży.

Ekspozycja była prezentowana w specjalnie zaaranżowanym pawilonie, którego projekt powstał w pracowni Nizio Design International.

Obecnie wystawę można obejrzeć pod tym linkiem.

Wystawa “Korzenie wspólnego ducha Europy”

Wystawa „Korzenie wspólnego ducha – Jan Paweł II o Europie” powstała w 208 roku na i była eksponowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Głównym celem ekspozycji było przypomnienie wizji Europy, jaką konsekwentnie przez cały swój pontyfikat głosił papież Jan Paweł II. Hasłem przewodnim, zaczerpniętym z nauczania Ojca Świętego, były słowa wypowiedziane w Gnieźnie 3 czerwca 1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”. Wystawa przygotowana została w językach krajów Unii Europejskiej oraz po łacinie i po grecku; przedstawia świętych patronów Europy oraz przytacza cytaty Jana Pawła II dotyczące tego kontynentu.

Wystawa organizowana była pod auspicjami prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, kard. Józefa Glempa oraz kard. Stanisława Dziwisza.

Obecnie wystawa jest eksponowana w Instytutach Polskich na całym świecie.