Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kryteria formalne i merytoryczne

Kryteria formalne

1. Podmiot (organizacja, instytucja, grupa nieformalna lub osoba prywatna) składający wniosek
obejmuje swoją działalnością obszar m.st. Warszawy, a jego działalność jest adresowana do
mieszkańców Warszawy.
2. Podmiot składający wniosek ma jasno określone misję i cele, które są zbieżne z ideą Miasta
Miłosierdzia.

Kryteria merytoryczne

1. Atrakcyjność i forma prezentacji Podmiotu podczas wydarzenia.
2. Konkretne działania Podmiotu na rzecz m.st. Warszawy i jej mieszkańców (sukcesy).
3. Otwartość Podmiotu na wolontariuszy i różne formy współpracy z nimi. Podmiot spełnia
zasady dobrej współpracy z wolontariuszami i potrafi to wykazać/udokumentować (np. posiada
Certyfikat OPW i/lub oświadczył na stronie dobrywolontariat.pl, że jest organizacją przyjazną
wolontariuszom).

Formularz zgłoszeniowy można składać do 23-go sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem stoiska na Mieście Miłosierdzia.

Termin i potwierdzenie udziału

1. Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
3. Pierwszeństwo w przyznaniu stoiska będę miały te podmioty, które wykażą się najlepszą ofertą pod względem merytorycznym.
4. Podmioty, którym nie zostanie przyznane stoisko, będą miały możliwość zaprezentowania się w przestrzeni miejskiej festiwalu lub we wspólnym namiocie wystawienniczym.
5. Podmiot, który zostanie zaproszony na MM, jest zobowiązany do podpisania porozumienia o współpracy.

Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania zgody na prezentację na Festiwalu Dobroczynności „Miasto Miłosierdzia”

Podmiot zobowiązany jest, w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pracownika Centrum Myśli Jana Pawła II informacji o przyznaniu prawa do stoiska, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia o współpracy, w tym:

  1. zaktualizowany harmonogram i plan działań na wydarzenie w obrębie stoiska,
  2. potwierdzenie aktualności danych organizacji zawartych w ofercie.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w ww. terminie uznaje się, że Podmiot rezygnuje z przyjęcia stoiska.

Opublikowano 25.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.