Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kościół – milczenie kobiet!

Temat ostatniej w tym semestrze dyskusji dotyczył roli i miejsca kobiety w społeczeństwie i Kościele, godzenia macierzyństwa z pracą zawodową oraz kapłaństwa kobiet.

W spotkaniu udział wzięły:

  • mec. Maria Adamska-Kolupa – adwokat, wiceprezes Forum Kobiet Polskich,
  • dr Anna Karoń-Ostrowska – filozof, publicystka, redaktor miesięcznika „Więź”,
  • Elżbieta Wiater – absolwentka historii na UJ i teologii na PAT, obecnie pisze doktorat z teologii biblijnej, redaktor naczelny pijarskiego kwartalnika młodych eSPe, publikowała także w „Liście”, „Azymucie”, „Posłańcu”.

Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2008.