Konstruktorzy codzienności po warszawsku

Napis: Konstruktorzy codzienności, Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy, Logo Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego.

W ramach warsztatów Stypendyści będą zaproszeni do odkrywania dobrych postaw przez przykłady konkretnych postaci czy wydarzeń związanych z bliższą i dalszą historią naszego miasta – Warszawy.  

Najważniejsze cele cyklu spotkań są dwa: z jednej strony przybliżenie konkretnych wartości na przykładzie „żywych” postaci związanych ze stolicą, mających być inspiracją dla „tu i teraz” Stypendystów, a z drugiej poznanie nowych miejsc Warszawy, albo spojrzenie na nowo, w innym kontekście na dobrze znane im miejsca w mieście. 

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej stacjonarnie lub na platformie Zoom (zależnie od aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego).

Terminy spotkań:

19 lutego, godz. 10.00-12.00

5 marca, godz. 10.00-13.00

19 marca, godz. 10.00-13.00

3 kwietnia, godz. 9.45-13.00

14 maja, godz. 10.00-13.00

4 czerwca, godz. 10.00-13.00

Jeśli chcesz dołączyć do programu skontaktuj się z nami mailowo: stypendia@centrumjp2.pl

 

Dodano: