Konstruktorzy codzienności po warszawsku

Napis: Konstruktorzy codzienności, Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy, Logo Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego.

W ramach warsztatów Stypendyści będą zaproszeni do odkrywania dobrych postaw przez przykłady konkretnych postaci czy wydarzeń związanych z bliższą i dalszą historią naszego miasta – Warszawy.  

Najważniejsze cele cyklu spotkań są dwa: z jednej strony przybliżenie konkretnych wartości na przykładzie „żywych” postaci związanych ze stolicą, mających być inspiracją dla „tu i teraz” Stypendystów, a z drugiej poznanie nowych miejsc Warszawy, albo spojrzenie na nowo, w innym kontekście na dobrze znane im miejsca w mieście. 

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej stacjonarnie lub na platformie Zoom (zależnie od aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego).

Terminy spotkań:

22 stycznia, godz. 10.00-12.30 

w tygodniu 21-25 lutego, godz. 17.00-19.30 (do ustalenia z grupą dzień tygodnia)

19 marca, godz. 10.00-13.00

w tygodniu 4-8 kwietnia, godz. 17.00-19.30 (do ustalenia z grupą dzień tygodnia)

14 maja, godz. 10.00-13.00

4 czerwca, godz. 10.00-13.00

Dodano: