Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

puste krzesła w audytorium, sali

W roku jubileuszu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II konkurs ma zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży jego życiorys i główne wątki nauczania. Celem konkursu jest również ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu.

Uczestnikami konkursu są 3-osobowe zespoły uczniów rywalizujących w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs odbędzie się w formie zespołowego rozwiązania testu online, odbędzie się 15  maja 2020 roku o godz. 9.00. Aby wziąć udział w Konkursie, za pośrednictwem  szkoły, należy zgłosić zespół uczniów do 20 kwietnia 2020 roku włącznie.

Głównym organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, a Centrum Myśli Jana Pawła II jest partnerem merytorycznym konkursu.

Regulamin konkursu

Zmiany dotyczące konkursu

Dodano: