Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II – miara wielkości człowieka

Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II wydało książkę „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”, która stanowi próbę omówienia pontyfikatu Jana Pawła II, jego twórczości, myśli, nauczania.

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację «Jan Paweł II – miara wielkości człowieka». Próbujemy w niej uchwycić fenomen osobowości Karola Wojtyły. Wskazać nieoczywiste role i wyzwania, których się podejmował. Książka pokazuje jak rozległe były zainteresowania Karola Wojtyły i jak wielowymiarowe było jego życie. Każda części publikacji (Twórca idei, Głowa Kościoła katolickiego, Przywódca, Człowiek kultury, Papież dialogu) odzwierciedla złożoność, dynamikę i pełnię osobowości papieża – mówi Dominika Żukowska-Gardzińska, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II.

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej zawiera kilkanaście artykułów, które przybliżą wielowymiarowość życia Karola Wojtyły i jego rozległe zainteresowania intelektualne oraz nakreślą oryginalność jego nauczania w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesności.

Publikację charakteryzuje podejście problemowe, dzięki któremu czytelnik będzie miał szansę prześledzić, jak na przestrzeni lat kształtowała się myśl Karola Wojtyły w kolejnych rolach: jako twórcy idei, głowy Kościoła katolickiego, przywódcy i dyplomaty, człowieka kultury i papieża dialogu.

Książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” dostępna jest w sklepie NCK oraz wybranych księgarniach.

Opublikowano 05.11.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.