Inkubator Miłosierdzia 2021/2022

Napis: Inkubator Miłosierdzia. Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy. Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego

W styczniu 2022 stypendyści zaangażowali się przygotowania oraz przeprowadzenie projektu PoKolędzie JP2. Wolontariusze pełnili rolę koordynatorów spotkań, wspierając chór oraz przedstawicieli placówek pomocowych (takich jak domy pomocy społecznej, domów samotnej matki, placówki opiekuńczo wychowawcze) w realizacji spotkań kolędowych w różnych

Dzięki temu doświadczeniu, nawiązali relację podopiecznymi oraz przedstawicielami placówek, gdzie będą realizować ich indywidualny regularny wolontariat.

W ciągu roku, Stypendyści – Wolontariusze będą zapraszani do udziału w wizytach studyjnych. Co miesiąc będą organizowane również spotkania Inkubatora Miłosierdzia, podczas których Wolontariusze będą mogli się  wymieniać dobrymi praktykami oraz dzielić doświadczeniem.

Harmonogram spotkań oraz działań :

Spotkania comiesięczne Inkubatora Miłosierdzia :

DataGodzinaTemat
10 stycznia 2022 (online)-Warsztaty dot. projektu PoKoledzie JP2
10 lutego 2022 (online)-Spotkanie Podsumowujące PoKoledzie JP2
7 kwietnia 2022 (stacjonarnie)18.00 -20.00Spotkanie Inkubator Miłosierdzia
5 maja 2022 (stacjonarnie)18.00 -20.00Spotkanie Inkubator Miłosierdzia
2 czerwca 2022 (stacjonarnie)18.00 -20.00Spotkanie Inkubator Miłosierdzia
7 lipca 2022 (stacjonarnie)18.00 -20.00Spotkanie Inkubator Miłosierdzia
8 września 2022 (stacjonarnie)18.00 -20.00Spotkanie Inkubator Miłosierdzia

Wizyty Studyjne :

16 marca – Centrum Aktywności Lokalnej „Nowolipie”  – spotkanie odwołane

30 marca – Placówka Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – SPOT NAUKOWA 4

Zgłoszenia na wizyty studyjne do 13.03.2022

Projekty indywidualne w placówkach :

Dzień Dziecka na Naukowej – 7 czerwca – koordynator : Dagna Pabian

OSP Wesoła  – koordynator :   Julia Cebula

Centrum Alzhaimera – koordynator : Gosia Galińska

Dzień Dziecka na Rybnickiej – lipiec – koordynator : Dagna Pabian

Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet – lipiec koordynator : Dagna Pabian

 

Chcesz dołączyć do Inkubatora Miłosierdzia?
Skontaktuj się z koordynatorką wolontariatu – Dorotą Czajkowską wolontariat@centrum.jp2.pl

 

Dodano: