Inkubator Miłosierdzia 2021/2022

Napis: Inkubator Miłosierdzia. Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy. Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego

Na rozpoczęcie współpracy w tym roku akademickim dla Wolontariuszy w grudniu zostanie zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza.

Pierwszym działaniem, do którego zaprosimy Stypendystów to zaangażowanie w projekt PoKolędzie w styczniu 2022 roku. Wolontariusze będą pełnili rolę koordynatorów – animatorów realizacji spotkań kolędowych w różnych placówkach pomocowych: domach dziecka, aresztach, szpitalach, hospicjach, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej.

Wolontariusze odwiedzają ośrodki, poznają ich mieszkańców, aby w następnych miesiącach móc realizować tam regularny wolontariat, a także wspólne inicjatywy Inkubatora Miłosierdzia na rzecz podopiecznych.

Wolontariusz pomaga indywidualnie – budując relacje z osobami, którym pomaga. W okresie styczeń–luty Wolontariusze wybierają, z którą grupą (praca z dziećmi lub praca z seniorami) chcą pracować regularnie, a następnie przez cały rok kalendarzowy działają.

W lutym i marcu odbędą się spotkania oraz szkolenia wprowadzające w instytucjach, z którymi nawiążemy współpracę.(zarówno instytucje, z którymi współpracujemy w ramach PoKolędzia, jak i inne).

W ciągu roku, Stypendyści – Wolontariusze będą zapraszani do udziału w wizytach studyjnych. Co miesiąc–dwa organizowane będą również spotkania grup Inkubatora Miłosierdzia, podczas której Wolontariusze będą mogli się wzajemnie wymieniać dobrymi praktykami oraz dzielić doświadczeniem i wątpliwościami.

Dodatkowo koordynator wolontariatu jest dostępny dla Wolontariuszy, którzy mogą liczyć na rozmowę oraz bezpośredni kontakt.

Dodano: