Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Informacja prasowa

Obchody trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Hasło kampanii społecznej dotyczącej trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II brzmi: „Życie jest wieczne”.

Kto wierzy, że każde narodziny nowego życia są cudem i łaską, rozumie, że życia tego nie można pozostawić samemu sobie, przeciwnie, należy o nie dbać, kształtować je i wzbogacać. Ofiarowując mu skarby naszego dziedzictwa, budujemy dlań przyszłość – z pamięci wyrasta dzień jutrzejszy.

W tym roku warszawiacy będą mogli nie tylko oddać hołd Janowi Pawłowi II w rocznicę jego śmierci, ale również wziąć udział w różnorodnych wydarzeniach inspirowanych życiem, myślą i twórczością Papieża-Polaka.

Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało program obchodów składający się z kilkunastu propozycji.

Główne punkty obchodów 2 kwietnia 2008 roku to: plenerowe widowisko muzyczno-teatralne „Święci nie przemijają” na pl. Piłsudskiego o godz. 20.00, z udziałem A. Grabowskiego, D. Segdy, D. Olbrychskiego, E. Błaszczyk, G. Turnaua, J. Peszka, M. Opani oraz zapalenie pamiątkowego znicza o godz. 21.37.

Obchody trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II rozpoczną się już 30 i 31 marca koncertami „Bardziej Być”. Pierwszy będzie miał miejsce w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim. Drugi odbędzie sie w Filharmonii Narodowej – wtedy również będzie miał swój finał „Konkurs kompozytorski”, w czasie którego laureatowi zostanie wręczona nagroda „Nova Hereditas – Nowe Dziedzictwo”. W programie m.in. utwory K. Pendereckiego i M. Bembinowa.

1 kwietnia odbędzie się koncert zamykający Gorzkie Żale Projekt 2008, na który zapraszamy do Centralnego Basenu Artystycznego. Wydarzenie składa się z utworów inspirowanych wspomnieniami Arturo Mariego – osobistego fotografa i jednego z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W koncercie wystąpią: A. Buzek, W. Komasa, P. Machalica, A. Sroka.

W dn. 2 – 3 kwietnia zaś, również w ramach obchodów rocznicowych, odbędzie się międzynarodowa konferencja socjologiczna „Wartości w społeczeństwie a dziedzictwo Jana Pawła II”. W czasie konferencji przedstawione zostaną wnioski wynikające z prowadzonych przez Centrum Myśli Jana Pawła II badań nad wpływem osoby i nauczania Jana Pawła II na polskie społeczeństwo. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali socjologowie z całego świata.

2 kwietnia od godz. 16.00 na pl. Piłsudskiego będzie prowadzona kwesta na rzecz Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”.

Opublikowano 28.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.