Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Harmonogram szkoły

JESTEŚ WIĘKSZY NIŻ MYŚLISZ!
03 VIII (poniedziałek)  Integracja, Wprowadzenie do tematu –
miary wielkości człowieka
04 VIII (wtorek) – wyjście w góry – zdobyta Kubalonka!
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz…człowieczeństwo, tożsamość!
Tematyka: Człowieczeństwo według Jana Pawła II, wartości mojego życia, bycie sobą, tożsamość!
05 VIII (środa) – zajęcia na miejscu
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz, bo możesz więcej… talenty
Tematyka: Odkryj swój potencjał, talent!
06 VIII (czwartek) – wyjście w góry – zdobyty Stożek wielki i mały!
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz, bo jesteś sobą, potrafisz obronić swoje wartości…
Tematyka: Wierność wartościom, sumieniu, samemu sobie!
07 VIII (piątek) – wywiady z miejscową ludnością ( ekumenizm, wielokulturowość), spacer na Gościejówkę!
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz bo jesteś dla drugiego…
Tematyka: Bycie dla innych, dar z siebie!
08 VIII (sobota) – wyjście w góry – zdobyta Czantoria i Soszów!
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz, bo działasz…idziesz pod prąd.
Tematyka: Czyn, działanie, rozwój!
 
09 VIII (niedziela) –  dzień sportu!
Hasło dnia: Jesteś większy niż myślisz bo jesteś wolny, prawdziwy.
Tematyka: Wolność i prawda!
10.VIII ( poniedziałek) – powrót
[nggallery id=54 template=opis]

Opublikowano 18.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.