Gra o Wolność

napis gra o wolność 2021

Gra o Wolność – edycja 2021 to kolejna odsłona projektu edukacyjnego, popularyzującego wiedzę o Janie Pawle II oraz jego wkładzie w kształtowanie się wolnej Polski i świata, realizowanego w formule gry miejskiej.

Twórcami projektu są stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, którzy przygotowując grę jednocześnie uczą się współpracy oraz pracy metodą projektu i zdobywają wiedzę dotyczącą tematyki będącej treścią gry miejskiej. Uczestniczą oni w cyklu warsztatów merytorycznych i dotyczących techniki tworzenia gier oraz pracują nad stworzeniem własnej gry.

Tematem czwartej edycji gry tworzonej przez dzieci i młodzież jest wolność jako warunek budowania pokoju. Inspirację do pracy stypendystów nad tym ważnym zagadnieniem stanowi tekst Orędzia Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w styczniu dokładnie 30 lat temu. Jest to doskonała okazja do refleksji jak bardzo te dwa tematy – wolność i pokój – ze sobą współgrają i wzajemnie się uzupełniają.

Premiera Gry o Wolność planowana jest na 18 maja 2021 r. W tym roku ze względu na trwającą pandemię zakładamy stworzenie dwóch wersji mobilnej gry: terenowej, wymagającej pokonania ściśle określonej trasy oraz takiej, w którą będzie można zagrać online nie wychodząc z domu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

logotyp Fundacji BGK

 

Dodano: