Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Gra o Wolność 2021

Gra o Wolność – edycja 2021 to kolejna odsłona projektu edukacyjnego, popularyzującego wiedzę o Janie Pawle II oraz jego wkładzie w kształtowanie się wolnej Polski i świata, realizowanego w formule gry miejskiej.

Twórcami projektu są stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, którzy przygotowując grę jednocześnie uczą się współpracy oraz pracy metodą projektu i zdobywają wiedzę dotyczącą tematyki będącej treścią gry miejskiej. Uczestniczą oni w cyklu warsztatów merytorycznych i dotyczących techniki tworzenia gier oraz pracują nad stworzeniem własnej gry.

Tematem czwartej edycji gry tworzonej przez dzieci i młodzież jest wolność jako warunek budowania pokoju. Inspirację do pracy stypendystów nad tym ważnym zagadnieniem stanowi tekst Orędzia Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w styczniu dokładnie 40 lat temu. Jest to doskonała okazja do refleksji jak bardzo te dwa tematy – wolność i pokój – ze sobą współgrają i wzajemnie się uzupełniają.

Zagraj na graowolnosc.pl

W tym roku ze względu na trwającą pandemię do wyboru są dwie wersji mobilnej gry: terenowa, wymagająca pokonania ściśle określonej trasy w Śródmieściu Warszawy oraz taka, w którą można zagrać online nie wychodząc z domu.

Regulamin gry

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

logotyp Fundacji BGK

 

Opublikowano 24.03.2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II