Ankieta ewaluacyjna – ocena merytoryczna wniosków o stypendia

  Jak oceniasz nowe kryteria oceny wniosku (klasyfikacja w czterech kategoriach, wysokość punktacji za każdy z obszarów)?
  (1 - oceniam bardzo źle, 5 - oceniam bardzo dobrze)

  Na ile czytelne były dla Ciebie wskazówki dotyczące wytycznych do punktacji wniosków: widełki określonej punktacji w danej kategorii. Czy są jakieś konkretne informacje/typ działań kandydatów, których zabrakło Ci we wskazówkach?
  (1 - zupełnie nieczytelne i wybrakowane, 5 - bardzo czytelne i wyczerpujące temat)

  Czy komentarze operatora (np. [KS-BD]) były dla Ciebie czytelne? Czy stanowiły ułatwienie czy utrudnienie przy ocenie wniosków?
  (1 - zupełnie nieczytelne, 5 - bardzo czytelne)

  Co sądzisz o nowym systemie do oceny merytorycznej wniosków? Czy poruszanie po nim było wygodne czy nie? Czy są jakieś obszary, które wymagają poprawy dla zwiększenia wygody/efektywności oceny merytorycznej?
  (1 - oceniam bardzo źle, 5 - oceniam bardzo dobrze)

  Dodano: