Ankieta dotycząca wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny”

  Proszę zaznaczyć zgody, które pozwolą nam na wysłanie oferty dotyczącej wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny”.

  W celu optymalizacji naszej oferty może Pan/-i odpowiedzieć na pytania znajdujące się dalej w formularzu.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail, w celu otrzymania oferty o wystawie „Karol Wojtyła. Narodziny”, przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@centrumjp2.pl z prośbą o usunięcie moich danych z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwe wysłanie oferty. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, dotyczącą administratora danych osobowych*

  Podaj adres e-mail, na który trafi oferta Centrum Myśli Jana Pawła II:

  Może wysłać nam Pan/-i następujące informacje, abyśmy mogli dostosować się do Pana/-i potrzeb:

  W jakiej formie chciałbyś/chciałabyś zaprezentować wystawę? (wymagane)

  Jaki format byłby dla Ciebie najbardziej odpowiedni? (wymagane)

  * Informujemy iż Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu przedstawienia Państwu oferty związanej z wystawą „Karol Wojtyła. Narodziny”, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich podania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, próśb, kontakt z inspektorem danych osobowych administratora można uzyskać pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na przesłanie mi przez Centrum Myśli Jana Pawła II oferty i informacji handlowej dotyczącej wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny”, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą podanego przeze mnie adresu e-mail.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  na skontaktowanie się przez Centrum Myśli Jana Pawła II ze mną w celu wysłania oferty przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez wysłanie mi wiadomości e-mail na mój adres e-mail.

  Dodano: