Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

21.09 – Międzynarodowy Dzień Pokoju

 

21.09 – Międzynarodowy Dzień Pokoju

W 1981 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że dzień rozpoczęcia jego dorocznej wrześniowej sesji "będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów". 7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że począwszy od roku 2002 Międzynarodowy Dzień Pokoju będzie obchodzony corocznie 21 września.
Papież Paweł VI ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Pokój listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten, obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia, ma zawsze swój temat, który wybiera papież.+ Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i «naszym pokojem» (Ef 2, 14). Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a różaniec właśnie do tego prowadzi – dowiaduje się, na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako życiowy projekt. Ponadto, mocą swego charakteru medytacyjnego, przez spokojne następowanie po sobie kolejnych «Zdrowaś Maryjo», różaniec wywiera na modlącego się kojący wpływ, który usposabia go do przyjmowania i doświadczania w głębi swego jestestwa oraz do szerzenia wokół siebie tego prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem Zmartwychwstałego (por. J 14, 27; 20, 21).
(…) Tak więc różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się «zawsze i nie ustawać» (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj 'walka’ tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska. Różaniec, daleki od tego, by być ucieczką od problemów świata, skłania nas, by patrzeć na nie oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam siłę, by powrócić do nich z pewnością co do Bożej pomocy oraz z silnym postanowieniem, by we wszelkich okolicznościach dawać świadectwo miłości, która jest «więzią doskonałości» (Kol 3, 14). (List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym)

Czy wiesz? 27 października 1986 roku, podczas Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu spotkało się 47 delegacji kościołów chrześcijańskich i 13 religii niechrześcijańskich.

+ Pokój Wam wszystkim! Pokój wszystkim sercom! Pokój jest tak wielką wartością, że winien być na nowo głoszony i popierany przez wszystkich. Nie ma ludzkiej istoty, dla której pokój nie byłby dobrodziejstwem. Nie ma ludzkiego serca, które nie radowałoby się osiągnięciem pokoju (…). Pokój jest wartością, która nie zna podziałów. Jest wartością, która zaspokaja nadzieje i dążenia wszystkich ludów i wszystkich narodów, ludzi młodych i starych, mężczyzn i kobiet, wszystkich ludzi dobrej woli. (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1986 r.)

+ Czuję się szczególnie bliski tym, którzy do dziś czekają z niepokojem na wieści o swoich bliskich zaginionych podczas ostatniej wojny. Łączę się duchowo także z tymi, którzy zostali wyrwani z rodzinnych domów przez wojenną przemoc i do tej pory nie mogą do nich powrócić, jeśli zaś powrócili, to potrzebują pomocy, aby dokończyć odbudowy swoich siedzib i móc na nowo rozpocząć w nich normalne życie rodzinne.
Z głębokim niepokojem musimy też wspomnieć o tragedii, jaka dokonuje się właśnie w niedalekim Kosowie. Oby niszczycielska przemoc ustąpiła wreszcie miejsca wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi, przebaczeniu i pojednaniu. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa, kierowana głębokim zmysłem solidarności, pospieszyła jak najprędzej z pomocą mieszkańcom tego regionu. (Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», Split (Chorwacja), 4 X 1998)Warto przeczytać:

Jan Paweł II
Pokój Wam. Dar wielkiej miłości

Prószyński i S-ka, 2005

Opublikowano 20.09.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.