Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r., aby uświadomić problemy, z jakimi spotykają się osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów i krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych czy różnych prześladowań.

Do porzucenia swojego miejsca zamieszkania zmuszonych zostało już ponad kilkadziesiąt milionów ludzi. W 2018 r. liczba osób uciekających od wojny, prześladowań i konfliktów przekroczyła 70 milionów. To najwyższe statystyki, jakie UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, odnotowała w ciągu prawie 70 lat swojej działalności.[1]

Większość nie wraca do dawnego życia, ale staje przed problemem stworzenia sobie warunków do życia w nowym miejscu. „Przyzwyczajamy się, niestety, do smutnego widoku tułaczki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, dramatycznej ucieczki uchodźców szukających schronienia, próbujących dotrzeć wszelkimi sposobami do krajów zamożniejszych, gdzie spodziewają się zaspokoić różnorakie potrzeby własne i swoich rodzin” – mówił  Jan Paweł II w  Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2004 r.

Wedle Jana Pawła II zasadą postępowania wobec każdego człowieka jest uznanie jego godności i poszanowanie tożsamości kulturowej. Papież zwracał też uwagę na  chrześcijański obowiązek przyjęcia każdego potrzebującego, który puka do naszych drzwi. W swojej adhortacji „Ecclesia in Europa” Jan Paweł II podkreślał potrzebę troski o uchodźców: „Służba Ewangelii wymaga ponadto, aby Kościół, broniąc sprawy uciskanych i wykluczanych, zwracał się do władz politycznych różnych państw i do osób pełniących odpowiedzialne funkcje w instytucjach europejskich z prośbą o przyznanie statusu uchodźców tym wszystkim, którzy uciekają z własnego kraju z powodu niebezpieczeństw grożących ich życiu, jak również o ułatwienie im powrotu do swych krajów”.

Solidarności i współpracy nie osiąga się łatwo – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dlatego w Centrum Myśli Jana Pawła II podejmujemy szereg projektów, które mają na celu nie tylko zwiększanie wiedzy i zyskanie nowych umiejętności, ale zmianę świadomości. Projekty takie jak „Solidarność krok po kroku”, „Karol Wojtyła Fellowship Dialog” czy „Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju”, zmuszają do przemyślenia własnej postawy wobec innych. Za Janem Pawłem II chcemy przypominać, że otwarcie i wsłuchanie się w potrzeby drugiego człowieka, to początek zmian globalnych.

W związku z przypadającym 20 czerwca Światowym Dniem Uchodźcy, Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina utwór pt. „Rozbitkowie”. Wybitni polscy muzycy – Kayah, Adam Nowak, Anna Rusowicz, Maria Pomianowska i inni znakomici wykonawcy włączyli się w akcję pomocy dla ofiar wojny w Syrii. Piosenka wsparła program „Rodzina Rodzinie” prowadzony przez Caritas Polska. Utwór autorstwa Mateusza Pospieszalskiego (muzyka) i Bartłomieja Kudasika (tekst) został wyprodukowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w 2017 roku.

Kilka wybranych fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II:

Często solidarność nie przychodzi łatwo. Wymaga odpowiedniego przygotowania i przezwyciężenia postawy zamknięcia się w sobie.

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2003 r., (Watykan, 24 października 2002 r.)

Jako „strażnicy” chrześcijanie winni przede wszystkim usłyszeć wołanie o pomoc tak licznych migrantów i uchodźców, ale winni też przyczyniać się aktywnie do tworzenia nowych perspektyw, które pozwolą żywić nadzieję na powstanie społeczeństwa bardziej otwartego i solidarnego. To przede wszystkim ich zadaniem jest dostrzeganie obecności Boga w dziejach, nawet wówczas, gdy wszystko wydaje się jeszcze spowite mrokiem.

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2005 r., (Watykan,  24 listopada 2004 r.)

Pragnę z całego serca, aby każda wspólnota kościelna, złożona z migrantów i uchodźców oraz tych, którzy ich przyjmują, niestrudzenie starała się budować pokój, czerpiąc natchnienie ze źródeł łaski. Niech nikt nie godzi się na niesprawiedliwość ani nie zniechęca wobec trudności i przeszkód!

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2004 r., (Watykan,  15 grudnia 2003)


[1] https://www.unhcr.org/pl/3159-na-swiecie-jest-az-70-milionow-osob-przesiedlonych-wysoki-komisarz-narodow-zjednoczonych-ds-uchodzcow-apeluje-o-wieksza-solidarnosc.html

Opublikowano 19.06.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II