Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Solidarni z Ukrainą

Myślami i sercem jesteśmy teraz z mieszkańcami i mieszkankami Ukrainy – zarówno tymi, którzy przebywają w swoim kraju, jak również tymi wszystkimi, którzy są wśród nas, pełni strachu i bezradności. Jan Paweł II przez cały pontyfikat mówił o pokoju, wolności i niepodległości państw. Wielokrotnie wzywał do zaprzestania aktów agresji, interweniował osobiście, gdy wymagała tego sytuacja. Były to zarówno działania dyplomatyczne, wystąpienia w siedzibach organizacji międzynarodowych, jak i modlitwy o pokój, do których zapraszał przedstawicieli różnych wyznań i religii.
W swoim ostatnim orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież mówił: „Aby osiągnąć dobro pokoju, trzeba wyraźnie zdać sobie sprawę, że przemoc jest niedopuszczalnym złem i że nigdy nie rozwiązuje problemów. Przemoc jest kłamstwem, ponieważ sprzeciwia się prawdzie naszej wiary, prawdzie naszego człowieczeństwa. Przemoc burzy to, czego chciałaby bronić: godność, życie, wolność istot ludzkich. (1 stycznia 2005r.)
Zachęcamy Was do okazania solidarności, udzielenia słów wsparcia wszystkim, którzy teraz przeżywają czas niepewności i strachu. Znajdźmy czas na rozmowę, gest wsparcia czy gotowość niesienia pomocy.
———————————————————————————————————————–
Pomoc m.st. Warszawy dla uchodźców z Ukrainy

W Warszawie punkt informacyjny działa w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. Uruchomiona została również infolinia, pod którą można uzyskać pomoc:

+48 22 648 11 11,
+48 604 932 969.

Chętni do wolontariatu na rzecz Ukraińców mogą się już zgłaszać poprzez miejską stronę ochotnicy.waw.pl(otwiera się w nowej karcie). Propozycje darów i pomocy można też przesyłać na adres darczyncy@um.warszawa.pl.

W Centrum Wielokulturowym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54 działa punkt informacyjny, w którym można uzyskać informacje w sprawach: legalizacji pobytu w Polsce, wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji, porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej), wsparcia psychologicznego, pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka, nauki języka polskiego, wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w regularnych spotkaniach i poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi. W punkcie pracują osoby posługujące się językiem ukraińskim.

W najbliższych tygodniach CWW uruchomi kursy języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie podstawowym.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na infolinię CWW: 22 648 11 11 lub +48 604 932 969 w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku 10-19, a w sobotę 10-15). Również w Miejskim Centrum Kontaktu 19115 można zasięgnąć informacji po ukraińsku.

  • Szczegółowe informacje o wsparciu Warszawy dla uchodźców z Ukrainy są dostępne na stronie Urzędu Miasta:

✅ https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy

  • Informacja o aktualnych  miejskich działaniach:

✅ Zbiórkihttps://warszawa19115.pl/-/jak-mozesz-wesprzec-obywateli-ukrainy

✅ Pomoc medyczna dla uchodźcówhttps://warszawa19115.pl/-/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy

✅ Інформаційні пункти в Варшаві i інфолінія для громадян Україниhttps://ua.um.warszawa.pl/-/ukrayintsyu-nko-tut-znaydesh-dopomohu-prozhyvannya-v-varshavi

Opublikowano 25.02.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II