100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

JP II

Przyszły papież przyszedł na świat 18 maja 1920 r. Zarówno Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Centrum Myśli Jana Pawła II zależy na upamiętnieniu papieża jako człowieka szerzącego kulturę dialogu i spotkania. Którego dialogiczna postawa, a jednocześnie niezachwiana wiara w konieczność dążenia do prawdy, zarówno w relacjach między ludźmi, jak i między państwami odegrała fundamentalną rolę w XX i XXI wieku.

Z okazji 100. urodzin uruchomimy w maju tego roku portal internetowy jp2online.pl poświęcony dziedzictwu Jana Pawła II. Na portalu znajdą się opracowane materiały dźwiękowe, filmowe oraz dokumenty archiwalne dotyczące papieża, a także teksty jego nauczania oraz opracowania dotyczące jego życia i myśli. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, dzięki któremu internauci zyskają dostęp do materiałów źródłowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z licznymi instytucjami państwowymi i kościelnymi, które przekazały tysiące archiwaliów z własnych zasobów do prezentacji w serwisie. Więcej szczegółów na https://www.centrumjp2.pl/nauka/jp2-online/

Dodano: