Pielgrzymka zagraniczna (99)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji  
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.  

Dziewięćdziesiąta dziewiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 3 – 4 maja 2003 roku. Celem były odwiedziny Hiszpanii. Była to piąta wizyta Ojca Świętego w tym kraju.

Przebieg pielgrzymki

3 – 4 maja 2003 HISZPANIA

Cel pielgrzymki

Mottem pielgrzymki były słowa Chrystusa zmartwychwstałego: Będziecie moimi świadkami. Spotkanie z młodzieżą oraz kanonizacja pięciorga Hiszpanów. Wezwanie chrześcijan hiszpańskich do zachowania wierności Ewangelii, obrony jedności rodziny oraz tożsamości katolickiej.

Przebieg wizyty w Hiszpanii

MADRYT: Powitanie na lotnisku przez króla Juana Carlosa I i, premiera Jose Marię Aznara oraz Episkopat • Przyjazd do nuncjatury • Spotkanie z premierem, któremu towarzyszyła rodzina • Wojskowa baza lotnicza - spotkanie z młodzieżą hiszpańską (ponad 1 min uczestników) • Powrót do nuncjatury

MADRYT: Plac Kolumba - msza św. (ponad 1 min wiernych), podczas której Ojciec Święty kanonizował pięcioro Hiszpanów: ks. Piotra Povede Castroverdego (1874-1936), o. Józefa Marię Rubio y Peraltę SJ (1864-1929), s. Genowefę Torres Morales (1870-1956), s. Anielę od Krzyża (1846-1932) oraz s. Marię Maravillas od Jezusa (1891-1974). Mszę św. koncelebrowało ponad stu biskupów i kilkuset księży. Wśród uczestników była m.in. para królewska i cały rząd z premierem Jose Marią Aznarem • Po mszy św. krótkie spotkanie z przywódcą opozycyjnej partii socjalistycznej Jose Luisem Rodriguezem Zapatero • Powrót do nuncjatury • W nuncjaturze spotkanie z rodziną królewską • Lotnisko - uroczystość pożegnania z udziałem króla i królowej, premiera i Episkopatu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Pielgrzymkę Ojciec Święty rozpoczął od powitania: Pokój tobie, Hiszpanio!. We wszystkich wystąpieniach Jan Paweł II podkreślał rangę Hiszpanii, która powinna wnieść do wspólnoty europejskiej swoje bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i katolickie. W czasie przemówienia powitalnego na lotnisku Ojciec Święty nawiązał do swego apelu, wygłoszonego w 1982 r. w Santiago de Compostela: Europo, odnajdź samą siebie. Bądź sobą. Ożywiaj swoje korzenie!.

Bardzo ważnym momentem pielgrzymki było spotkanie z młodzieżą. Znaczną część swego przemówienia Jan Paweł II poświęcił roli Maryi we współczesnym świecie. Mówił m.in.: Maryja jest nie tylko Matką - bliską dyskretną i wyrozumiałą, lecz także najlepszą Nauczycielką, która uczy, jak dojść do poznaniaprawdy przez kontemplację. Dramatem współczesnej kultury jest brak życia duchowego. Bez duchowości kultura pozbawiona jest treści, niczym ciało, które jeszcze nie odnalazło swej duszy. Do czego zdolna jest ludzkość, która nie ma życia wewnętrznego? Niestety, odpowiedź znamy bardzo dobrze. Kiedy brak ducha kontemplacyjnego, nie broni się życia, i wszystko, co ludzkie, ulega zniekształceniu. Brak wewnętrznej głębi współczesnego człowieka zagraża jego integralności. I dalej wskazuje zebranym drogę do zachowania jednej, chrześcijańskiej Europy: Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście wstąpili do «szkoły Dziewicy Maryi». Jest Ona niedoścignionym wzorem kontemplacji i wspaniałym przykładem twórczego, radosnego i ubogacającego życia wewnętrznego. Nauczy was Ona, że nie można nigdy oddzielać działania od kontemplacji, dzięki czemu lepiej przyczynicie się do realizacji wielkiego marzenia: narodzin nowej Europy ducha. Europy wiernej swym chrześcijańskim korzeniom, nie zamykającej się w sobie, lecz otwartej na dialog i współpracę z innymi narodami świata; Europy świadomej swego powołania do tego, by być dla świata światłem cywilizacji i impulsem do rozwoju, zdecydowanej łączyć swoje wysiłki i swoje zdolności twórcze ze służbą pokojowi i solidarności między narodami.

Wskazania te łączył Ojciec Święty z wezwaniem młodych do starań o zachowanie pokoju: (...) Pragnę was zachęcić, abyście byli twórcami i budowniczymi pokoju. Odpowiadajcie na ślepą przemoc i nieludzką nienawiść porywającą siłą miłości. Przezwyciężajcie wrogość mocą przebaczenia. Niech będą wam obce wszelkie formy skrajnego nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji. Waszym życiem dawajcie świadectwo, że idei się nie narzuca, lecz sieje proponuje. Nie dopuśćcie nigdy, by zło osłabiało wasz zapał! Do tego potrzebna jest wam pomoc w postaci modlitwy i siła, jaka rodzi się z bliskiej przyjaźni z Chrystusem. Tylko dzięki temu, doświadczając miłości Bożej i promieniując duchem ewangelicznego braterstwa, będziecie mogli być budowniczymi lepszego świata, autentycznymi ludźmi, którzy żyją w pokoju i wprowadzają pokój.

Kończąc mszę św. kanonizacyjną, Jan Paweł II wezwał Hiszpanię do podtrzymania wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa. Mówił m.in.: To miejsce (plac Kolumba w Madrycie) przypomina (...) o powołaniu hiszpańskich katolików do budowania Europy i do solidarności z resztą świata. Hiszpania ewangelizowana, Hiszpania ewangelizująca - oto droga. Nie zaniedbujcie nigdy tej misji, która była chlubą waszego kraju w przeszłości i jest śmiałym wyzwaniem na przyszłość. (AJ)

Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 431, 439-440. W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 575-582. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XXVI,1, s.647-664. W bibliotece.jpg


Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II