Pielgrzymka zagraniczna (21)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta pierwsza podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 2-12 maja 1984. Celem były odwiedziny Alaski, Korei Południowej, Papua-Nowa Gwinea, Wysp Salomona, Tajlandii.

Przebieg pielgrzymki

2 maja 1984 STANY ZJEDNOCZONE - ALASKA

Cel pielgrzymki

Umocnienie w wierze Kościoła na Alasce. Lądowanie techniczne.

Przebieg wizyty na Alasce

 • 2 maja
  • FAIRBANKS: Powitanie przez władze państwowe (m.in. prezydenta USA Ronalda Reagana z małżonką) i kościelne • Liturgia Słowa na lotnisku • Odlot do Seulu (Korea Południowa)

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Wizyta Jana Pawła II na Alasce rozpoczęła podróż apostolską na Daleki Wschód. Papież udawał się do Azji Wschodniej na obchody 200-lecia istnienia Kościoła w Korei Południowej i 100-lecia dzieła ewangelizacji w Papui-Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. Zakończeniem 21. podróży apostolskiej była dwudniowa wizyta w Tajlandii. Była to jedna z najdłuższych pielgrzymek Jana Pawła II - jej trasa wynosiła 38 500 km.

W czasie spotkania z wiernymi Papież nazwał Alaskę skrzyżowaniem dróg świata. Podkreślił wzajemną otwartość i gościnność jej mieszkańców. W wygłoszonej homilii, której temat brzmiał: Włączeni w dzieło całego Kościoła, przypomniał pracę duszpasterską pierwszych misjonarzy na Alasce. Wspomniał również obecnych duszpasterzy, którzy mimo wielu trudności i pokonywania dużych odległości (najczęściej samolotem) docierają do wszystkich zakątków Alaski, głosząc Słowo Boże. Zachęcał młodzież do nieodrzucania powołań kapłańskich i zakonnych słowami: Prośmy Pana, który wzywa robotników do swego żniwa, by sprawił, aby wielu młodych ludzi poświęciło swoje życie misyjnej pracy Kościoła. Niech ci młodzi ludzie wielkodusznie odpowiedzą na wezwanie Pana do kapłaństwa i życia zakonnego.

(HM)


3-7 maja 1984 KOREA POŁUDNIOWA

Cel pielgrzymki

200 lat Kościoła katolickiego w Korei, kanonizacja 103 Męczenników Koreańskich.

Przebieg wizyty w Korei Południowej

 • 3 maja
  • SEUL: Przylot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Powitanie na lotnisku przez prezydenta Chun Doo Hwana • Nawiedzenie sanktuarium 103 Męczenników Koreańskich • Wizyta w rezydencji prezydenta „Chong Wa Dae" (Niebieski Dom) • Msza św. w seminarium regionalnym • Spotkanie z biskupami uczestniczącymi w Konferencji Episkopatu Koreańskiego
 • 4 maja
  • KWANGJU: Msza Św. na stadionie Miidung, w czasie której Ojciec Święty udzielił chrztu św. 72 katechumenom. Temat liturgii brzmiał: Zaangażowanie w pojednanie. Wzięło w niej udział ok. 70 tys. osób. Na zakończenie złożył dzieciom życzenia z okazji obchodzonego w tym dniu w Korei Dnia Dziecka
  • WYSPA SOROKTO: Spotkanie z trędowatymi w leprozorium • Liturgia Słowa
  • SEUL: Spotkanie z korpusem dyplomatycznym
 • 5 maja
  • TEGU: Msza św., w czasie której Papież udzielił święceń kapłańskich 38 diakonom • Dwoje koreańskich skautów wręczyło Janowi Pawłowi II Order Mingung'hwa (Różę Sharonu) • Spotkanie z dziećmi w katedrze • Odwiedzenie groty Lourdes w ogrodach arcybiskupstwa i spotkanie z inwalidami i chorymi
  • PUSAN: Liturgia Słowa na lotnisku. Przybyło ok. 300 tys. osób, głównie przedstawicieli świata pracy
  • SEUL: Spotkanie z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym w pawilonie sportowym Uniwersytetu Sogang • Spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki w auli uniwersytetu
 • 6 maja
  • SEUL: Odwiedzenie katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej i akt poświęcenia narodu koreańskiego Matce Bożej • Msza św. na placu Youido, w czasie której Papież kanonizował 103 Męczenników Koreańskich. Przed błogosławieństwem modlitwa Regina coeli • Spotkanie z przedstawicielami religii tradycyjnych (buddyzmu, konfucjanizmu i religii Ch'ondo-gyo), a następnie innych wyznań chrześcijańskich (spotkanie ekumeniczne) • Liturgia Słowa na otwarcie obrad Koreańskiej Krajowej Konferencji Pastoralnej na terenie katolickiego Kolegium Medycznego • Spotkanie z młodzieżą w Pałacu Sportu Changh'ung. Temat brzmiał: Bóg - ja - inni ludzie. Udział wzięło 8 tys. osób
 • 7 maja
  • SEUL: Po spotkaniu z prezydentem oraz biskupami w prywatnym salonie recepcyjnym lotniska Kompo oraz oficjalnym pożegnaniu Jan Paweł II odleciał do Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea)

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Rozpoczęta wizytą na Alasce (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) 21. podróż apostolska obejmowała kraje Dalekiego Wschodu: Koreę Południową, Papuę-Nową Gwineę, Wyspy Salomona i Tajlandię.

W Korei katolicy stanowią ok. 5% mieszkańców kraju. Większość ludności tego kraju wyznaje buddyzm. Korea Południowa jest też ojczyzną wielu nowych ruchów religijnych i sekt, z którymi jest związane ok. 8% mieszkańców tego kraju.

Chrystianizacja Korei przebiegała w trochę odmienny sposób niż w innych krajach. W 1784 r. jeden z przedstawicieli lokalnej społeczności został wysłany do Pekinu, gdzie przyjął chrzest. Powróciwszy do kraju, był inicjatorem założenia pierwszej gminy chrześcijańskiej. Była to pierwsza w dziejach wspólnota założona z inicjatywy świeckich. Lata 1791, 1801, 1827, 1839, 1846 są naznaczone męczeństwem chrześcijan, którzy ginęli w Korei za wiarę. Wzgórze Jeol du San jest miejscem masakry z 1866 r., ostatniej w okresie prześladowań.

Wizyta papieska przypadła na trudny okres w dziejach tego kraju. Cztery lata wcześniej doszła tam do krwawo stłumionych demonstracji. Podczas powitania Jan Paweł II wyraził swoje uznanie dla narodu koreańskiego za wysiłki włożone w odbudowę swojego kraju. Zwrócił jednak uwagę, oby wszystkie te ofiary i obecne wysiłki dążące do uprzemysłowienia kraju i jego rozwoju gospodarczego przyczyniły się do powstania społeczności, która byłaby bardziej ludzka, w której panowałaby prawdziwa sprawiedliwość i pokój, w której życie byłoby czymś świętym, w której żyć znaczyłoby pracować dla dobra bliźnich, a rządzenie byłoby służbą (...).

Duży szacunek u buddystów wzbudza fakt, że Jan Paweł II odwiedził leprozorium i spotkał się z trędowatymi, którzy we wszystkich społeczeństwach są usuwani poza margines życia społecznego.

Podczas spotkania z przedstawicielami świata pracy Papież podkreślił, że praca jest dla człowieka. Powiedział do zebranych m.in.: Nawet największe miasto, najbardziej skomplikowany komputer, najważniejsze państwo, są tylko tworami człowieka i mają służyć człowiekowi, przynosić korzyści człowiekowi. Nigdy odwrotnie.

Kulminacyjnym punktem wizyty była msza św., w czasie której Jan Paweł II kanonizował 103 Męczenników Koreańskich. Była to pierwsza od XIII w. kanonizacja poza Rzymem. Przez liturgię kanonizacji zostają wpisani w poczet świętych Kościoła katolickiego (...). Są wśród nich misjonarze, a równocześnie synowie i córki waszego Narodu. Są to wasi przodkowie wedle ciała, a równocześnie ojcowie i matki w wierze, której dali świadectwo aż do przelania krwi. (...) Oby dzisiejszy uroczysty dzień stał się zadatkiem życia i świętości dla przyszłych pokoleń.

Ważnym wydarzeniem w dialogu pomiędzy religiami niechrześcijańskimi w Korei było spotkanie z ich przywódcami, w czasie którego Jan Paweł II powiedział m.in.: Religie mają dzisiaj istotniejszą niż kiedykolwiek rolę do odegrania w tym gwałtownie rozwijającym się społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo koreańskie. (...) [religie] muszą dążyć do rozkrzewienia tych duchowych wartości, które są ich istotą. Ta konieczność jest tym pilniejsza, im głębsze są zmiany, które determinują dzisiaj życie.

„Korea Times", podsumowując papieską pielgrzymkę, tak podkreślił znaczenie chrześcijaństwa dla narodu koreańskiego: To właśnie wiara położyła fundamenty pod odnowę kraju. Wielu uważa Kościół katolicki za tę religię, która dała narodowi poczucie dumy i prawdziwie ludzkiej godności - wartości, które z kolei stają się podstawą przemiany całej społeczności.

(EB-W)

7-10 MAJA 1984 PAPUA-NOWA GWINEA

Cel pielgrzymki

Obchody 100. rocznicy przybycia pierwszych misjonarzy, spotkanie z lokalną wspólnotą kościelną.

Przebieg wizyty w Papui-Nowej Gwinei

 • 7 maja
  • PORT MORESBY: Przylot z Korei Południowej. Powitanie przez gubernatora. Przybyło ok. 50 tys. osób • Msza św. na stadionie H. Murray. Zebrani modlili się o powołania. We mszy uczestniczyło ok. 40 tys. osób
 • 8 maja
  • MOUNT HAGEN: Msza św. koncelebrowana w intencji ewangelizacji, na zakończenie której Papież dokonał aktu oddania Papui-Nowej Gwinei Matce Bożej
  • PORT MORESBY: Spotkanie z premierem kraju • Spotkanie z chorymi w kościele św. Józefa • Spotkanie z przedstawicielami Kościołów protestanckich • Spotkanie z grupą dzieci • Spotkanie z młodymi • Spotkanie z biskupami Konferencji Episkopatu • Liturgia Słowa w katedrze pw. Matki Boskiej • Spotkanie z księżmi, zakonnikami, zakonnicami i laikatem • Wizyta w rezydencji gubernatora Sir Kisforda Dibela

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Papua-Nowa Gwinea, chociaż odkryta w poł. XVI w., stała się obszarem działalności misyjnej dopiero w I poł. XIX w. Podjęli ją ojcowie maryści z Mediolanu. Pod koniec XIX w. przybyli misjonarze Serca Bożego i werbiści. Obecnie pracują tam: franciszkanie, kapucyni, monfortanie, pasjoniści i księża diecezjalni z Australii oraz misjonarze z Mariannhill. Skróconą historię pracy misyjnej przedstawił Jan Paweł II podczas mszy św. odprawionej w Port Moresby w intencji powołań oraz w Mount Hagen w intencji ewangelizacji.

W Papui-Nowej Gwinei wśród wyznawców wyznań chrześcijańskich przeważają katolicy, chociaż w ogólnej strukturze wyznaniowej dominują wyznawcy religii tradycyjnych.

Nie jest to pierwsza wizyta Jana Pawła II w tym kraju. Po raz pierwszy przebywał w Papui-Nowej Gwinei w 1973 r., gdy jako arcybiskup krakowski pojechał na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Australii. W 1984 r. Papua–Nowa Gwinea była na trasie 21. podróży apostolskiej, rozpoczętej wizytą na Alasce (Stany Zjednoczone), a obejmującej także Koreę Południową, Wyspy Salomona i Tajlandię.

Wizyta ta była również wyrazem wdzięczności za dzieło ewangelizacji tego kraju skierowane do wszystkich jego mieszkańców w 100. rocznicę rozpoczęcia działalności misyjnej. Wyrażam uznanie katolikom świeckim, którzy na co dzień dbają o dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego czy to w rodzinie, czy przy warsztacie pracy, we wszystkich okolicznościach życia, zwłaszcza tam, gdzie w społeczności są jeszcze napięcia i gdzie nie ma wzajemnej zgody. Wszędzie tam budują Królestwo Boże, to znaczy nowy lepszy świat, w którym panuje prawda, sprawiedliwość, miłość i pokój.

Podróż papieska była również dziękczynieniem Bogu za liczne powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego.

(EB-W)


9 MAJA 1984 WYSPY SALOMONA

Cel pielgrzymki

Wizyta lokalnej wspólnoty kościelnej.

Przebieg wizyty na Wyspach Salomona

 • 9 maja
  • HONIARA: Przylot z Papui-Nowej Gwinei. Powitanie na lotnisku przez szefa protokołu i abpa Daniela Suyvrnberga • Powitanie na stadionie przez gubernatora i mieszkańców • Spotkanie w katedrze z klerem i świeckimi zaangażowanymi w pracę Kościoła • Wizyta w siedzibie gubernatora • Odwiedziny w więzieniu komunalnym • Msza św. na stadionie. Przybyło ok. 15 tys. wiernych • Po mszy św. Papież dokonał aktu poświęcenia Kościoła na Wyspach Salomona Matce Bożej • Odwiedziny w szpitalu • Odlot do Papui-Nowej Gwinei

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Papież złożył krótką wizytę na Wyspach Salomona w trakcie swojej 21. podróży apostolskiej rozpoczętej w Stanach Zjednoczonych, a obejmującej Koreę Południową, Papuę-Nową Gwineę i Tajlandię.

Na Wyspach Salomona przeważają chrześcijanie, spośród których katolicy stanowią ok. 27% ogółu wierzących. Ewangelizację tego zakątka ziemi rozpoczęli w poł. XIX w. maryści. Pracowali tam tylko dwa lata. Dzieło kontynuowali misjonarze anglikańscy pochodzący z Nowej Zelandii. Potem przybyli przedstawiciele Kościoła Metodystów i Adwentystów Dnia Siódmego. Misjonarze katoliccy ponownie przybyli tu w 1904. Po II wojnie światowej przybyli tutaj ojcowie dominikanie i siostry dominikanki.

Nauczanie papieskie skierowane do wiernych dotyczyło problemu pojednania. Jan Paweł II ukazał, że całe apostolskie życie Kościoła skierowane jest ku pojednaniu: pojednaniu człowieka z Bogiem, i pojednaniu ludzi między sobą. Dalej Papież podkreślił, że to pojednanie dokonuje się poprzez sakramenty.

W czasie audiencji generalnej po podróży Papież podkreślił znaczenie ekumenicznego charakteru ewangelizacji; szczególne znaczenie ma ona w upowszechnianiu znajomości Biblii.

(EB-W)


10-11 maja 1984 TAJLANDIA

Cel pielgrzymki

Wdzięczność dla narodu tajlandzkiego za przyjęcie uchodźców z Półwyspu Indochińskiego, spotkanie z lokalną wspólnotą kościelną.

Przebieg wizyty w Tajlandii

 • 10 maja
  • BANGKOK: Przylot z Papui-Nowej Gwinei. Na lotnisku Papieża powitał następca tronu oraz przedstawiciele miejscowego Kościoła • Powitanie w pałacu przez króla Bhumibola Audyladeya (Rama IX) • Wizyta w siedzibie najwyższego patriarchy buddyjskiego Vasana Tara • Msza św. odprawiona na stadionie w intencji pokoju, koncelebrowana wraz z biskupami tajlandzkimi oraz przybyłymi z Birmy (obecnie: Myanmar), Singapuru i Malezji. Tematem homilii była sprawa tożsamości katolików żyjących w środowisku buddyjskim. W zgromadzeniu uczestniczyło ok. 30 tys. osób
 • 11 maja
  • PHANAT NIKHOM: Spotkanie z uchodźcami w obozie
  • BANGKOK: Spotkanie w katedrze z klerem diecezjalnym, zakonnym i świeckimi zaangażowanymi w pracę Kościoła
  • SAMPRAN: Wizyta w krajowym seminarium Saengtham (Światłość Świata) • Msza św. na placu przed seminarium, w czasie której Papież udzielił święceń kapłańskich 23 diakonom. Uroczystość zakończył akt zawierzenia Tajlandii Matce Bożej
  • BANGKOK: Spotkanie w pałacu rządowym z ministrami, korpusem dyplomatycznym i przywódcami religijnymi • Spotkanie z Konferencją Episkopatu Tajlandii w kaplicy szpitala św. Alojzego • Błogosławieństwo dla chorych oraz personelu szpitala • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Dwudniowa wizyta w Tajlandii stanowiła zakończenie jednej z najdłuższych podróży Ojca Świętego, rozpoczętej 2 V 1984 na Alasce (Stany Zjednoczone), a obejmującej pobyt w Korei Południowej, Papui-Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona.

Tajlandia jest krajem, w którym buddyzm jest religią państwową. Katolicy stanowią niespełna 5% ogółu ludności.

Pielgrzymka papieska do Tajlandii miała charakter misyjny. Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami wszystkich stanów i różnych grup społecznych oraz z przywódcą buddyzmu. Głośnym echem w świecie odbiła się wizyta w obozie dla uchodźców w Phanat Nikhom, w czasie której w słowie skierowanym do uchodźców Ojciec Święty powiedział: Wiedzcie, iż jest ktoś, kto o was pamięta, kto wam współczuje, kto chce wam pomóc, kto chce uczynić coś, co by wam przywróciło nadzieję. Miejcie zaufanie do samych siebie. Nie zatraćcie nigdy tożsamości wolnego człowieka, który ma prawo do swego miejsca na ziemi. Nie zatraćcie swej tożsamości narodowej, tkwijcie korzeniami w swej narodowej kulturze. Niech świat się od was uczy życia godnego człowieka!. Jan Paweł II jeszcze raz poruszył temat sytuacji uchodźców podczas spotkania z członkami rządu, korpusem dyplomatycznym i przedstawicielami innych religii.

Podczas spotkania z duchowieństwem i laikatem przypominał: Cały Kościół Tajlandii musi być misyjny. Mówiąc o tym, nie mam na myśli, by was zachęcać do źle rozumianego współzawodnictwa czy narzucania takich poglądów narodowi, które byłyby obce jego czcigodnej tradycji kulturowej, ale by dzielić się z potrzeby serca Bożym życiem, które ożywia w was Duch Święty, dzielić się radością Chrystusa.

Ważnym momentem papieskiej wizyty była msza św. w Sampran, w czasie której diakoni przyjęli sakrament kapłaństwa. Jan Paweł II zachęcał ich, aby byli wierni swojemu powołaniu, niestrudzeni w posługiwaniu. Apelował: Zachęcajcie i umacniajcie tych, którzy już usłyszeli nowinę Chrystusa, głoście ją dobitnie i wytrwale tym, którzy jeszcze nie wierzą. Wasze powołanie wymaga od was ducha misjonarskiego.

(EB-W)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 262, 268, 347-350, 298-300, 302-303, 365-367. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XII, s. 69-76, 95-110, 205-210, 1043-1049, 1079-1081. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.VII,1, s.555-635. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.VII,1, s. 1207-1395. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II