Pielgrzymka zagraniczna (102)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sto druga podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 11 – 14 września 2003 roku. Celem były odwiedziny Słowacji. Była to trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

11 – 14 września 2003 SŁOWACJA

Cel pielgrzymki

Beatyfikacja dwojga męczenników okresu komunizmu: greckokatolickiego bpa Wasyla Hopki i s.Zdenki Cecylii Schelingovej ze zgromadzenia sióstr Miłosierdzia od Krzyża Świętego.

Przebieg wizyty na Słowacji

 • 11 września
  • BRATYSŁAWA: Powitanie na międzynarodowym lotnisku przez władze państwowe i kościelne Słowacji • Spotkanie z premierem rządu Mikulasem Dzurindą, przewodniczącym Parlamentu Słowackiego Pavolem Hrusovskim oraz z prezydentem Rudolfem Schusterem w nuncjaturze apostolskiej
  • TRNAWA: Wizyta w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela; spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, politycznych i społecznych; modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Trnawskiej; spotkanie z chorymi • Powrót do nuncjatury w Bratysławie
 • 12 września
  • BAŃSKA BYSTRZYCA: Msza św. na placu Słowackiego Powstania Narodowego • Inauguracja pierwszego posoborowego Synodu Diecezjalnego w Słowacji • Obiad oraz spotkanie z Episkopatem w Wyższym Seminarium Duchownym • Spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami Kościołów i Wspólnot oraz głównym rabinem Słowacji • Obłóczyny sześciu alumnów w kaplicy seminaryjnej • Powrót do nuncjatury w Bratysławie
 • 13 września
  • Przelot z Bratysławy do Koszyc, nad słowackimi Tatrami. Przejazd z Koszyc do Rożniawy
  • ROŻNIAWA: Msza św. na podmiejskich błoniach Podrakosz • Obiad w pałacu biskupim z biskupami Słowacji • Powrót do Bratysławy
 • 14 września
  • BRATYSŁAWA: Msza św. na podmiejskich błoniach Petrżalka - beatyfikacja bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Cecylii Schelingovej • Modlitwa Anioł Pański • Przemówienie pożegnalne • Poświęcenie dzwonu „Totus Tuus" dla jednego z kościołów w Bratysławie • Obiad w nuncjaturze • Ceremonia pożegnalna na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Hasłem trzeciej podróży apostolskiej Jana Pawła II do Słowacji były słowa: Wierni Chrystusowi - wierni Kościołowi. Papież w ciągu czterech dni pielgrzymki odwiedził 4 miejscowości i odprawił 3 msze św. Spotkał się z prezydentem, przedstawicielami rządu oraz członkami Konferencji Episkopatu Słowacji. Osobne spotkania Ojciec Święty odbył z przedstawicielami różnych wyznań.

W przemówieniu powitalnym na międzynarodowym lotnisku w Bratysławie Jan Paweł II podziękował Bogu, że mógł po raz trzeci przybyć na Slowację. Papież nawiązał do bogatej tradycji chrześcijańskiej Słowacji i wyraził nadzieję, że dzięki temu wniesie ona swój wkład w tworzenie tożsamości nowej Europy. Nie zadowalajcie się wyłącznie dążeniem do korzyści ekonomicznych. Wielkie bogactwo bowiem może doprowadzić także do wielkiego ubóstwa - mówił Jan Paweł II. - Jedynie poprzez budowanie - choć nie bez poświęceń i trudności - społeczeństwa respektującego życie ludzkie we wszystkich jego aspektach, wspierającego rodzinę jako miejsce wzajemnej miłości i rozwoju osoby, zabiegającego o dobro wspólne i wrażliwego na potrzeby najsłabszych, można będzie zagwarantować przyszłość opartą na solidnych podstawach i obfitującą w dobro dla wszystkich.

Przemawiając w katedrze św. Jana Chrzciciela w Trnawie, Papież życzył zgromadzonym, aby budzili w sobie świadomość obecności Boga poprzez słuchanie Jego słowa, modlitwę, sprawowanie sakramentów, służbę braciom. Szczególnie wzruszającym momentem wizyty było osobiste spotkanie Ojca Świętego z chorymi.

Zwracając się do 150-tys. rzeszy pielgrzymów, zgromadzonej na mszy św. w Bańskiej Bystrzycy, Jan Paweł II prosił Słowaków o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, a także aktywną działalność duszpasterstwa rodziny, gdyż - jak powiedział - Rodziny są niczym szkółka, w której wzrastają sadzonki nowych pokoleń. W rodzinach kształtuje się przyszłość narodu.

Podczas spotkania z członkami Konferencji Episkopatu, Ojciec Święty przekazał biskupom słowackim przesłanie, w którym prosił o formację duchową i ludzką w seminariach i domach zakonnych, współpracę z osobami świeckimi, opiekę nad rodzinami, a zwłaszcza młodzieżą oraz troskę nad chorymi, ubogimi i bezrobotnymi.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. w Rożniawie Ojciec Święty skierował do wiernych słowa nawiązujące do przypowieści Chrystusa o siewcy: Bądźcie dobrą i urodzajną glebą - mówił Papież - która obfitością swych owoców odpowie na oczekiwania Kościoła i świata. Papież zwrócił się także ze szczególnym pozdrowieniem do zamieszkujących w tym regionie Węgrów, prosząc ich o żywą wiarę i przywiązanie do Kościoła Chrystusowego.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była msza św. odprawiona na podmiejskich błoniach Bratysławy, podczas której Jan Paweł II beatyfikował bpa Wasyla Hopkę i s. Zdenkę Schelingova. Uczestniczyło w niej ponad 200 tys. pielgrzymów, w tym 25 tys. grekokatolików. W homilii, odczytanej w części przez kard. Jozefa Tomkę, Papież nawiązał do obchodzonego w tym dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego i słów (9 Cna, ave spes tínica] Bądź pozdrowiony, krzyżu, jedyna nasza nadziejo. Ojciec Święty zaznaczył, że bp Hopko i s. Zdenka zostali poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzymali niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniżenia, samotności i ponieśli śmierć. I tak krzyż stał się dla nich drogą, która doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą miłości i Boga. Jan Paweł II podziękował narodowi słowackiemu, że zachował wiarę w trudnych chwilach i prosił, aby wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi strzegł jak najcenniejszego skarbu. Kończąc homilię, Papież zawierzył Matce Bożej teraźniejszość i przyszłość słowackiego Kościoła i narodu. Na zakończenie liturgii Ojciec Święty przewodniczył modlitwie Anioł Pański i pozdrowił pielgrzymów w siedmiu językach. W przemówieniu pożegnalnym Jan Paweł II podziękował Słowakom za serdeczne przyjęcie oraz skierował słowa pozdrowienia do młodych, prosząc ich, aby nie bali się zostać prawdziwymi przyjaciółmi Chrystusa. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.519,522-524 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 839-850. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XXVI,2, s.233-257 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II