Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zespół badawczy

Nad przygotowaniem edycji pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy w składzie:

prof. dr hab. Jacek Popiel – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina – wiceprzewodnicząca Komitetu
dr Anna Karoń-Ostrowska
prof. dr hab. Zofia Zarębianka
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
prof. dr hab. Jan Machniak
dr Paweł Ptasznik
dr Stanisław Dziedzic
dr Marta Burghardt – sekretarz Komitetu Naukowego
dr Łukasz Cybulski – koordynator projektu

Konsultanci merytoryczni

prof. dr hab. Renata Przybylska
dr hab. prof. UKSW Anna Kozłowska
prof. dr hab. Janusz Gruchała
Karola Zaborska Sł. NSJ

Końcowym efektem prac zespołu będzie pełne trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II:

Tom 1: Juwenilia 1939-1944
Tom 2: Poezje 1944-2003
Tom 3: Dramaty 1949-1964 

prof. dr hab. Jacek Popiel – literaturoznawca, badacz historii dramatu i teatru polskiego XX, edytor naukowy. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, współzałożyciel Stowarzyszenia Sezony Teatralne, twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”.

http://www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/jacek-popiel

prof. dr hab. Jan Machniak – autor książek z dziedziny teologii duchowości oraz życia świętych katolickich. Członek komisji historycznej badającej dokumenty w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II, kierownik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie.

http://www.janmachniak.pl
http://upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/236/

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina – językoznawczyni, badaczka literatury, członkini Rady Języka Polskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, kierowniczka Pracowni Słownika Cypriana K. Norwida, obecnie na emeryturze.

prof. dr hab. Zofia Zarębianka – badaczka literatury, krytyk literacki, poetka. W badaniach naukowych zajmuje się pograniczem literatury i teologii, poezją dwudziestolecia międzywojennego, polską i europejską poezją dwudziestego wieku. Członek Polskiego Pen Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Historycznoliterackiej PAN o/Kraków.

http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebianka

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak– historyk literatury, krytyk literacki, badacz związków współczesnej literatury z religią, literatury emigracyjnej, krytyki i eseistyki. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

https://www.wnh.uksw.edu.pl/node/231

dr Anna Karoń-Ostrowska – autorka książek „Spotkanie” – wywiadu-rzeki z ks. Tischnerem oraz „Dramat spotkania”, „Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Redaktor „Więzi”, członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

http://www.tischner.org.pl/eng/anna-karon-ostrowska

dr Marta Burghardt – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, filolog filologii włoskiej, ukończyła także studia podyplomowe w dziedzinie nauk historyczno-artystycznych z wyceną i ochroną dzieł sztuki. Jest autorką książek o tematyce papieskiej, np. „Wadowickie korzenie Karola Wojtyły” (2013). Zajmuje się tłumaczeniem literatury pięknej, przełożyła na język włoski m.in. „Poezje młodzieńcze Karola Wojtyły” („Poesie giovanili di Karol Wojtyła” 2004). Opracowała i opatrzyła komentarzem „Kazanie na Areopagu” Karola Wojtyły (2018). Jest członkiem Komitetu Naukowego ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II, a także członkiem Komitetów Naukowych ds. Krytycznego Wydania Dzieł Filozoficznych i Teologicznych Karola Wojtyły. Pracowała w Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, obecnie w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

dr Stanisław Dziedzic – literaturoznawca, historyk kultury, organizator wielu ważnych wydarzeń kulturalnych pod Wawelem. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2015 r. członek Prezydium SKOZK). Autor ponad tysiąca publikacji, w tym ponad dwudziestu książek, w większości poświęconych fenomenowi kulturowemu Krakowa.

dr Łukasz Cybulski – literaturoznawca, badacz literatury staropolskiej, edytor naukowy.

https://wnh.uksw.edu.pl/node/227

ks. dr Paweł Ptasznik – redaktor „Dzieł zebranych Jana Pawła II” oraz innych edycji pism papieża oraz publikacji poświęconych jego nauczaniu. Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu, rektor kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz polskiej emigracji w Rzymie.

prof. dr hab. Renata Przybylska – językoznawczyni zajmująca się zagadnieniami z zakresu leksykologii, leksykografii, semantyki, językoznawstwa kognitywnego, socjolingwistyki, pragmatyki językowej i onomastyki. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/prof.-dr-hab.-renata-przybylska

prof. dr hab. Janusz Gruchała – literaturoznawca, badacz literatury staropolskiej, edytor naukowy. Członek Komisji Historycznoliterackiej przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk.

http://www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/katedra/pracownicy/janusz-gruchala

dr hab. prof. UKSW Anna Kozłowska – językoznawczyni, badaczka literatury, znawczyni twórczości C.K Norwida oraz Jana Pawła II. Członek Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Członek zarządu Fundacji Norwidowskiej, Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział warszawski).

https://wnh.uksw.edu.pl/node/240Opublikowano 23.10.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.