Wyniki rekrutacji uczniów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 2020/2021

Informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród uczniów warszawskich szkół. Serdecznie gratulujemy laureatom!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów:

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

W osobnej wiadomości zostanie wkrótce przesłana informacja z prośbą o podanie danych niezbędnych do realizacji wypłat. Prosimy o czujność.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wszystkie dotychczas nieodebrane dokumenty dołączone do wniosków sukcesywnie będą wysyłane pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Nie ma już możliwości odbioru dokumentów osobiście.

Dodano: