Wyniki rekrutacji studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 2020/2021

logo stypendiów

Informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród studentów warszawskich uczelni. Serdecznie gratulujemy laureatom!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów:

Wszyscy Stypendyści otrzymają na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium oraz prośbą o podanie danych niezbędnych do realizacji wypłat.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wszystkie dotychczas nieodebrane dokumenty dołączone do wniosków sukcesywnie zostaną wysłane pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Nie ma już możliwości odbioru dokumentów osobiście.

Dodano: