Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wyniki rekrutacji studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 2020/2021

Informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród studentów warszawskich uczelni. Serdecznie gratulujemy laureatom!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów:

Wszyscy Stypendyści otrzymają na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium oraz prośbą o podanie danych niezbędnych do realizacji wypłat.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wszystkie dotychczas nieodebrane dokumenty dołączone do wniosków sukcesywnie zostaną wysłane pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Nie ma już możliwości odbioru dokumentów osobiście.

Opublikowano 08.12.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online