Wyniki rekrutacji 2022/2023 dla uczniów i studentów – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Studenci


Informujemy, że znamy już stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wyłonionych spośród studentów!

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail osoby składającej wniosek wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.


Uczniowie


Lista stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wyłonionych spośród uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która została opublikowana we wrześniu 2022 roku.

Dodano: