Wspólna modlitwa o pokój

seminarium

Przedstawiciele religii monoteistycznych spotkali się 26 października 2019 r. w Warszawie w celu wspólnej modlitwy o pokój na świecie. Wydarzenie odbyło w przeddzień rocznicy międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, zainicjowanej przez Jana Pawła II w 1986 r.

W spotkaniu udział wzięli: Kardynał Kazimierz Nycz, Rabin Michael Schudrich, Mufti Nedal Abu Tabaq, w imieniu Prawosławnego Metropolity Sawy ks. dr Piotr Kosiński, przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Wspólnoty Sant’Egidio.

Duchowni oraz przedstawicie wspólnot odmówili modlitwę w swoich językach i rytuałach. Odczytany został również fragment psalmu 62, rozpoczynający się od słów: „Dusza moje spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję” oraz przytoczone zostały słowa Jana Pawła II, który zauważył, że „wyzwanie, jakim jest pokój, przekracza różnice religijne. Jest to problem racjonalnej jakości życia dla wszystkich, problem przetrwania ludzkości, problem życia i śmierci”.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele religii oraz wspólnot otrzymali drzewka oliwne – jako symbolu pokoju.

Międzyreligijna modlitwa o pokój zorganizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II była zamknięciem tegorocznego Festiwalu „Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju”, który rozpoczął się 21 października.

Dodano:
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium